Allah’ın İsimleri

 • Allah ismi şerifi ve bu ismin özellikleri

  Bu kâinatın sahibi ve bu âlem sarayının sultanı ve bu mülkün maliki olan zatın adı Allah’tır. Ve O, kitabında kendinden bahsederken…

  Devamını Oku »
 • Er-Rahman

  Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören ve yarattıkları hakkında hayır ve rahmet dileyen manasındadır. Şu…

  Devamını Oku »
 • Er-Rahim

  Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; rahmetiyle bütün âlemleri kuşatmıştır. Merhametiyle şu âlemi yoktan icat…

  Devamını Oku »
 • El-Melik

  Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik’tir. Bu kâinatın sultanı ve padişahıdır. Her şeyin anahtarı O’nun yanında ve her…

  Devamını Oku »
 • El-Kuddüs

  Allah Kuddüs’tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, fakirlikten, zaaftan ve bütün eksikliklerden münezzehtir. Bu ismin diğer bir manası ise bütün…

  Devamını Oku »
 • Es-Selam

  Bu ismin üç manası vardır. 1- Selamete çıkartan. 2- Selamette olan yani zatının tüm hata ve kusurlardan münezzeh olması. 3-…

  Devamını Oku »
 • El-Mü’min

  Bu ismin 4 manası vardır. 1. manası; mahlukatını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatması. 2. manası; kullarına iman…

  Devamını Oku »
 • El-Müheymin

  Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. Manası ile: Allah, koruyup, muhafaza edendir. Bir şeye göz kulak…

  Devamını Oku »
 • El-Aziz

  Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, yıldızların, ayların, güneşlerin ve diğer mahlukların itaatini gördüğünüzde Allah’ı…

  Devamını Oku »
 • El-Cebbar

  Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olması. 2-Kullarının işlerini yoluna koyması ve…

  Devamını Oku »
 • El-Mütekebbir

  Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi zatına layık görmesi ve her hadisede büyüklüğünü göstermesidir. Bu…

  Devamını Oku »
 • El-Halık

  Halık; yoktan var eden ve yaratan demektir. Halık ismi alemde en çok tecelli eden isimlerden biridir. Zira yokluk karanlıklarından varlık…

  Devamını Oku »
 • El-Bari

  El-Bari; Kusursuz yaratan’ demektir. Bu isimde el-halıkisminden farklı olarak şu manalar vardır; 1- Bir kalıptan döker gibi düzgün, tertipli ve…

  Devamını Oku »
 • El-Musavvir

  El-Musavvir; tasvir eden, şekil ve suret veren demektir. Bütün mahluklar kendilerine verilen şekilleriyle, tasvir edilen suretleriyle Cenab-ı Hakkın musavvir ismini…

  Devamını Oku »
 • El-Gaffar

  El-Gaffar; Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizleyen manalarına gelir.Bu ismi affedici manasındaki…

  Devamını Oku »
 • El-Kahhar

  El- Kahhar; Düşmanlarını kahreden ve perişan eden, mutlak galibiyetin sahibi ve her an kahretmeye muktedir olan manalarına gelir. Kahhar ismi…

  Devamını Oku »
 • El-Vehhab

  El- Vehhab;  Hibe eden demektir. Hibe ise; karşılık beklenmeden yapılan bağıştır. Evet Allah Vehhab’tır; karşılıksız hibe eder, cömertçe ihsan eder…

  Devamını Oku »
 • Er-Rezzak

  Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır ve rızık vermek ancak Cenab-ı Hakka mahsustur. Bütün insanların…

  Devamını Oku »
 • El-Fettah

  Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden ve varlıklara suretler giydiren gibi manalara gelir. Şimdi bu…

  Devamını Oku »
 • El-Alim

  Bilen demektir. Allah alimdir. İlmi, ezeli ve ebedi olup bütün kâinatı ve her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey onun ilminin dışında…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu