Allah (c.c.)

 • Tesadüf saçmalığı

  Bu delilde âlemin tesadüfler sonucu olamayacağına dair misaller verecek ve “Kâinat tesadüfen oldu.” sözünün saçmalığını ortaya koyacağız. Şöyle ki: 1.…

  Devamını Oku »
 • Vazife görme delili

  Şu âlemdeki her bir varlık, umumi intizamın muhafazası için bir vazife görüyor ve onun için çalışıyor. Âdeta her bir varlığın…

  Devamını Oku »
 • Bütün bilinmeden parça yaratılamaz

  Yaratılan varlıkların planları çok önceden yapılmış ve her bir mahlûk o plana göre yaratılmıştır. O mahlukun her bir aza ve…

  Devamını Oku »
 • Tabiatın âczi delili

  Allah’ı inkâr eden bir kimseyi ilzam etmek için bir yol da, tabiatın ve sebeplerin eşyayı icat edemeyeceğini ispat etmektir. Tabiatın…

  Devamını Oku »
 • Azalar delili

  İnsandan tutun hayvanlara kadar her bir varlığa hayatlarını idame ettirebilmek için gerekli olan azalar mükemmel bir şekilde verilmiştir. Bu azaların…

  Devamını Oku »
 • Yaratılıştaki mana delili

  Elimize bir hokka mürekkep alsak ve boş bir kâğıdın üze­rine döksek, asla manalı bir sayfa vücuda gelmez. O hâlde diyebiliriz…

  Devamını Oku »
 • Fiillerdeki mükemmellik delili

  Şu âlemde gözüken fiillerdeki mükemmellik, bu fiillerin cansız ve şuursuz sebeplerden çıkma ihtimalini reddeder. Zira bu fiillerde öyle bir mükemmellik…

  Devamını Oku »
 • Temizlik delili

  Bir sokak görseniz, bir süpürge tarafından temizleniyor ve her tarafı tertemiz yapılıyor. Ancak sizler süpürgeyi tutan eli göremiyorsunuz. Bu durumda,…

  Devamını Oku »
 • Sebep – netice delili

  Bir çocuk görseniz tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki: “Bu treni çeken bu çocuk olamaz, çünkü bu treni…

  Devamını Oku »
 • Terbiye delili

  Bir apartmanın en üst katından aşağıya ipler ile inen ko­mandoları gördüğümüzde hayret eder ve alkışlarla onları tebrik ederiz. Acaba bir…

  Devamını Oku »
 • Denge delili

  Şu âlemde gözüken kusursuz denge, bu dengeyi kuran Cenab-ı Hakk’ın varlığına güneş gibi bir delildir. Şöyle ki: Şu âlemdeki her…

  Devamını Oku »
 • Rızık verme delili

  Bir odaya girseniz ve odanın tam ortasında kurulmuş bir sofra görseniz. Sofra öyle zengin de olmasa; üzerinde bir parça ekmek,…

  Devamını Oku »
 • Hikmet delili

  Şu âlemde yaratılan her varlıkta kendine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda ve bir netice takip edilmektedir. Hiç bir…

  Devamını Oku »
 • Yardımlaşma delili

  Şu âleme dikkat ile baktığımızda, varlıkların birbirinin yardımına koştuklarını görürüz.  Atomlar hücrenin, hücreler organların, organlar bedenin, bulutlar bitki ve hayvanların,…

  Devamını Oku »
 • Kalıp delili

  Bir pinpon topu yapmak isteseniz, ilk önce ne yapmanız gerekir? İlk yapmanız gereken, pinpon topu için bir kalıp hazırlamaktır. Kalıp…

  Devamını Oku »
 • İntizam delili

  Allah’ın varlığına en büyük delillerden biri de intizam hakikatidir. Zira şu kâinatta, sinek kanadından tutun semavatın kandillerine, bir atomdan tutun…

  Devamını Oku »
 • Ruh verme delili

  Hayat verme gibi, ruhlandırma hakikati de Allah’ın varlığını ispat etmektedir. Zira ruhun varlığı, Allah’tan başka hiç bir sebep ile izah…

  Devamını Oku »
 • Hayat verme delili

  Olması mümkün değildir; ama faraza eğer olsaydı: Bir kimsenin, ölmüş bir kuşu gözümüzün önünde dirilttiğini görsek. Ne kadar şaşırır hatta…

  Devamını Oku »
 • İsimler sahipsiz olamaz

  Güneş’in, yedi rengi ile evimizin camını aydınlattığını ve ısıttığını düşünüyoruz. Şimdi, eğer camımızı aydınlatan Güneş’i inkâr edersek, acaba neyi kabul…

  Devamını Oku »
 • Suret verme delili

  Sizlere yirmi bin kelimelik bir lügat verilse ve bu lügata, lügatta olmayan bir kelimeyi eklemeniz istense, bu yeni kelimeyi ekleyebilmek…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu