Yabancı filozofların görüşleri

 • Rodwell

  Kur’an ayetlerini indiriliş tarihlerine göre tercüme ve tertip eden İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından Rodwell, şu hakikatleri itiraf ediyor: Kur’an, Arabistan’ın…

  Devamını Oku »
 • Edward Monte

  Profesör Edward Monte, “Hıristiyanlığın İntişarı ve Hasmı Olan Müslümanlar” ünvanlı eserinin 17 ve 18’inci sayfalarında diyor ki: Rasyonalizm, yani “akliye”…

  Devamını Oku »
 • Sembires Encyclopedia

  İslâm Peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur’ân âyetleri, son derece mükemmel ve son derece müessirdir. Bu kısım âyetler, Müslümanlığın ahlâkî kaidelerini ifade…

  Devamını Oku »
 • Jochahim du Rulpp

  Alman âlimlerinden ve müsteşriklerinden Jochahim du Rulpp Kur’ân’ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor: İslâmiyetin, şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden…

  Devamını Oku »
 • Gaston Care

  Fransa’nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Care, 1913 senesinde Le Figaro Gazetesinde, yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa, müsalemetin muhafazasına imkân olup olmadığı…

  Devamını Oku »
 • Corselle

  Kur’an Arapça’nın en mükemmel ve pek sağlam bir eseridir. Müslümanların itikadı veçhile bir insan kalemi, bu mucize eseri vücuda getiremez.…

  Devamını Oku »
 • Doktor City Youngest

  İngilizce-Arapça, Arapça-İngilizce lügatlerin muharriri Doktor City Youngest Kur’an hakkında şu sözleri söylüyor: Kur’an, insanların yed-i istifadesine geçen eserlerin en büyüklerinden…

  Devamını Oku »
 • Dr. Johnson

  Kur’an şiir midir? Değildir. Fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir. Kur’an şiirden daha yüksek birşeydir. Maamafih Kur’an ne…

  Devamını Oku »
 • Müsteşrik Sedio

  Kur’an, insanlara hukukullahı tanıtmış; mahlukatın Hâlık’tan ne bekleyeceğini, mahlukatın Hâlık’la münasebatını en sarih şekilde öğretmiştir. Kur’an, ahlak ve felsefenin bütün…

  Devamını Oku »
 • Levazaune

  Yeni keşfiyatın veyahut ilim ve irfanın yardımıyla hallolunan yahut halline uğraşılan mesail arasında bir mesele yoktur ki, İslamiyet’in esasatıyla taarruz…

  Devamını Oku »
 • Marmaduke Pickthall

  Kur’an’ın telkin ve Hazret-i Muhammed (a.s.m.)’in tebliğ ettiği esasattan mükemmel bir ahlak mecellesi vücud bulur. Esasat-ı Kur’aniyenin muhtelif memleketlerde insanlığa…

  Devamını Oku »
 • Edward Gibbon

  İngiltere’nin en meşhur ve en büyük tarihçilerinden Edward Gibbon, “Roma İmparatorluğu’nun gerilemesi ve çöküşü” adlı eserinde şöyle diyor: Ganj Nehri…

  Devamını Oku »
 • Carlyle

  Carlyle şöyle diyor: Kur’an’ı bir kere dikkatle okursanız, onun hususiyetlerini izhara başladığını görürsünüz. Kur’an’ın güzelliği, diğer bütün edebî eserlerin güzelliklerinden…

  Devamını Oku »
 • Mister John Davenport

  Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ve Kur’an-ı Kerim” ünvanlı eserinde Kur’an-ı Kerim’den bahsederken şu sözleri söylüyor: Kur’an’ın sayısız hususiyetleri…

  Devamını Oku »
 • Doktor Maurice

  Meşhur araştırmacı, müsteşrik, Arap edebiyatı mütehassısı Doktor Maurice şöyle diyor: Bizans Hristiyanlarını, içine düştükleri batıl itikadlar çıkmaz sokağından, ancak Arabistan’ın…

  Devamını Oku »
 • Prens Bismarck’ın beyanatı

  Bütün temiz vicdanlar ve selim fıtratlar Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın elçisi olduğunu tasdik eder. Çünkü kalbin huzuru ve vicdanın tatmin…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu