Meleklere İman

Bir tek meleğin varlığı ispat edilse, nevin varlığına hükmedilir.

Meleklerin varlığı o tür meselelerdendir ki, bir tek ferdin vücudu ispat edilse, o nevin varlığına hükmedilir. Bir tek meleğin görülmesi ile melekler taifesi kabul edilir. Çünkü kim inkâr ederse tamamını inkâr etmeye mecburdur. Birini kabul eden de nevin umumunu kabul etmek zorundadır.

O hâlde meleklerin varlığını inkâr edebilmek için ilk önce Hz. Âdem’den bugüne kadar, melekler ile görüştüğünü iddia eden insanlık nevinin medar-ı iftiharları olan peygamberleri, evliyaları, asfiyaları ve diğerlerini inkâr etmek, onların melekler ile görüştüklerine dair haberlerini tekzip etmek ve onların beyanlarına kulak kapamak gerekir. Bu ise aklı başında olan hiçbir fert için mümkün değildir.

Madem böyledir işte bak! Görmüyor musun ve işitmiyor musun ki, Hz. Âdem’den ta bu güne kadar yüz binlerce fert, melekler ile görüştüğünü beyan etmiş ve mekân ve zamanları farklı olan bu fertlerin verdikleri haber birbirine muvafık düşmüştür. Bir tek zatın bir tek melek ile görüşmesi bile meleklerin varlığını ispata kâfi iken, böyle yalanda ittifak etmesi mümkün olmayan yüz binlerin aynı meselede ittifakı, meleklerin varlığından başka ne ile izah edilebilir?

Hem hiç mümkün müdür ki, meleklerden hiçbir fert aşikâre görünmesin, hem meleklerin vücudu kat’i bir surette müşahede edilmesin ve hem onların apaçık vücutları hissedilmesin de böyle bir icma ve ittifak olsun ve bu ittifak bütün asırlarda devam etsin?

Hem hiç mümkün müdür ki, hakikatsiz bir vehim ve yanlış bir zan bütün beşerî inkılâplarda ve bütün insanların inançlarında yer bulsun, devam etsin, beka bulsun?

Hem hiç mümkün müdür ki, şu din ashabının oluşturdukları bu büyük icmanın ve ittifakın senedi perdesiz bir iman ve şuhudi bir inanç olmasın?

Hem hiç mümkün müdür ki, bu büyük ittifak, hadsiz emarelere, müşahedelere, vakıalara dayanmasın ve sadece hayal ile hükmedilmiş olsun?

Hem hiç mümkün müdür ki, insanlık semasının güneşleri, yıldızları, ayları hükmünde olan peygamberler ve evliyaların tevatür suretiyle ve manevi bir icma ile haber verdikleri ve şehadet ettikleri meleklerin vücudları şüphe kabul etsin?

Bilhassa daha önce ifade ettiğimiz gibi, bunlar bu meselede ehl-i ihtisastırlar. Malumdur ki, ehl-i ihtisas, binler başkasına tercih edilir. Hem şu meselede onlar ehl-i ispattır. Binler ehl-i inkâra tercih edilir.

Elhasıl: Madem bir tek meleğin vücudu bir zamanda görünse, şu nevin umumen tahakkukunu gösterir. Ve madem bir fert değil, yüz binler fertle Hz. Âdem’den bu yana irtibat edilmiştir.

İşte bu hâl ve şu vaziyet ispat eder ki, meleklerin varlığı haktır ve hakikattir!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu