Müşkil Hadisler

4. Üç İhlas bir hatim sevabını nasıl kazandırır?

Bu dersimizde, surelerin sevabı hakkındaki hadislerin manasını izah edeceğiz. Peygamberimiz (a.s.m.) hadis-i şeriflerinde şöyle bildirmiş:

— Fatiha suresinin Kur’an kadar sevabı vardır. (Buhârî, Tefsîru Sûreti: 1:1, 15:3, Fedâilü’l-Kur’an: 9; Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’an: 1; Nesâî, İftitah: 26; Muvatta, Nida: 38; Müsned, 4:211, 5:114)

Buna göre, bir defa Fatiha suresini okuyan kimse bir hatim sevabı alır.

— İhlas suresi Kur’an’ın üçte birine eşittir. (Tirmizî, Sevâbü’l-Kur’an: 10, 11; İbn-i Mâce, Edeb: 52; Ebû Dâvûd, Vitir: 18; Nesâî, İftitah: 69; Muvatta, Kur’an: 17, 19)

Buna göre, üç defa İhlas okuyan kimse bir hatim sevabı alır.

— Zilzal suresi Kur’an’ın dörtte birine eşittir. (Tirmizî, Sevâbü’l-Kur’an: 9; Müsned, 3:147, 221)

Buna göre, Zilzal suresini dört defa okuyan kimse bir hatim sevabı alır.

— Kâfirun suresi Kur’an’ın dörtte birine eşittir. (Tirmizî, Sevâbü’l-Kur’an: 9; Müsned, 3:147, 221)

Buna göre, Kâfirun suresini dört defa okuyan kimse bir hatim sevabı alır.

— Yasin suresi on hatim sevabı kazandırır. (Tirmizî, Fezâil-i Kur’an: 2889)

Buna göre, Yasin suresini bir defa okuyan kimse on hatim sevabı alır.

Hadis inkârcıları bu hadis-i şerifleri gösterip diyorlar ki:

— Bunlar sahih olamaz. Çünkü Kur’an’ın içinde zaten bu sureler var. Mesela hatim okuyan kimse Yasin suresini de okumaktadır. Dolayısıyla hem Yasin suresinin sevabını hem de diğer surelerin sevabını almaktadır. Hâl böyle iken, tek bir Yasin okuyan kimse on hatim sevabını nasıl alır? Yine üç İhlas okuyan -o kadar az bir amelle- bir hatim sevabını nasıl kazanır? Diğer sureler için de durum aynıdır. Bu hadislerin tamamı uydurmadır.

İşte onlar böyle diyorlar. Çünkü akılları mezkûr hadislerin ince manasına ulaşamıyor. Eğer bir âlime meseleyi sorsalardı meseleyi anlar ve bu hadisleri inkâr etmezlerdi.

Biz şimdi bu hadislerin manasını Üstad Bediüzzaman Hazretlerine soralım. Manayı ondan öğrenelim. Üstad Hazretleri bu hadislerin manasını 24. Söz isimli eserinde izah etmiş. Bu eserden iktibas ederek meseleyi anlatalım:

İçinde mısır ekilmiş bir tarla farz edelim…

– Bu tarlaya 1.000 tohum ekilmiş olsun.

– Bir tohum 7 başak verdi.

– Bir başakta da 100 tohum var.

– Bu durumda tek bir tohum, 7 X 100 = 700 tohum vermiş olur.

Tarlada 1.000 tohum vardı. Demek, bu tohum tek başına tarlanın üçte ikisine eşit oldu.

— Hangi tarlanın?

İçine 1.000 tohum ekilmiş ve tohumları sümbüllenmemiş tarlanın. Yani bu hesabı yaparken, tarlada sümbüllenen diğer tohumları hesaba katmıyoruz. Tarlayı sümbüllenmemiş şekliyle esas alıyoruz. İşte bu durumda, bir tohum 7 başak verse ve her başakta 100 tohum olsa, bir tohum tek başına tarlanın üçte ikisine denk gelir.

Şimdi de başka bir tohum üzerinde düşünelim:

– Bu tohum da 10 başak vermiş.

– Her başakta 200 tohum var.

– Bu durumda tek bir tohum, 10 X 200 = 2.000 tohum vermiş olur.

Tarlada 1.000 tohum vardı. Bu durumda, bu tek tohum tarlanın iki misli kadardır.

— Hangi tarlanın?

İçine 1.000 tohum ekilmiş ve tohumları sümbüllenmemiş tarlanın. Bu hesap tohumları sümbüllenen tarlaya kıyasla yapılmıyor. İçinde sümbüllenmemiş 1.000 tohum olan tarlaya kıyasla yapılıyor.

Aynen bu misalde olduğu gibi, Kur’an da mukaddes bir tarladır. Her bir harfi bir tohum hükmündedir. Hesap yapılırken, tohumların başakları ve başaklardaki taneler nazara alınmayacak; hesap bu şekilde yapılacak. Buna göre:

– Kur’an-ı Kerim’de 300.620 harf var.

– İhlas suresi -besmeleyle beraber- 69 harftir.

– Üç İhlas bir hatim olduğuna göre, 3 X 69 = 207 harf yapar.

– Bu, Kur’an’ın harf sayısına bölündüğünde, demek, İhlas suresinin her bir harfinin yaklaşık 1.500 sevabı vardır.

Yasin suresinin harfleri hesap edilse, Yasin suresi 10 hatim sevabında olduğuna göre, Kur’an’ın harfleri 10 ile çarpılsa ve daha sonra Yasin suresinin harflerine bölünse şöyle bir netice ortaya çıkar ki: Yasin suresinin her bir harfinin yaklaşık 1.000 sevabı vardır.

Bu hesabı diğer surelerde yaptığımızda:

– Âyetü’l-Kürsî’nin her bir harfi 700 sevabındadır.

– Beraat gecesinde okunan ayetlerde her bir harfe mukabil 10.000 sevap vardır.

– Kadir gecesinde ise bu 30.000 sevaba çıkar.

“O gece bin aydan hayırlıdır.” ayetiyle işte bu manaya işaret edilir. O gecenin sevapları bu şekilde katlanır.

Sözün özü: Mezkûr hadislerde surelerin harflerinin sevabı bildirilmiş. Bu anlatımda da Kur’an’ın harf sayısı esas alınmış. Demek, hadislerin manası şu değildir:

— Bir kişi üç İhlas okusa bir kişi de hatim okusa; üç İhlas okuyan kimse hatim okuyanın aldığı sevabın aynını alır.

Hadisin manası bu değildir. Hatim okuyan kimse -sümbüllenmiş Kur’an harflerinin bereketiyle- üç İhlas okuyana kıyasla kat ve kat sevap kazanır. Üç İhlas okuyansa harfleri sümbüllenmemiş Kur’an’ın tamamı kadar sevap kazanır. Yani 300.620 sevap kazanır. Üç İhlas okuyanın kazanacağı sevap budur.

— Ne kadar ince bir izah değil mi?

Bu izahı yapabilmek için Üstad olmak lazım. Bu izahı bilmek için de Üstad ve emsallerinin eserlerini okumak lazım. Adam ne üstad ne de üstatların eserine okumuş…

— Peki, netice ne olacak?

Aklının almadığını inkâr edecek. İşte inkâr ilimden değil, cehaletten ileri gelir. Allahu Teâlâ bu cahillerin şerrinden ümmet-i Muhammed’i muhafaza eylesin. Âmin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu