Miraç

8. Miracın bedenle olduğuna dair SEKİZİNCİ delil

Miracın bedenle olduğuna dair sekizinci delilimiz bu konudaki hadis-i şerifler, âlimlerin icmaı ve ümmetin ittifakıdır.

Miracın anlatıldığı hadislerde bahsi geçen olaylar miracın bedenle olduğunu ispat etmektedir. Mesela:

– Peygamberimiz (a.s.m.)’ın Mescid-i Aksa’da peygamberlere namaz kıldırması.

– Hazreti Cebrail’in Burak isimli bineği getirmesi ve Peygamberimize “Bin.” demesi.

– Göklere yükselip sema kapılarının açılması istendiği zaman, Cebrail’e: “Yanındaki kim?” diye sorulması; onun da “Muhammed” diye cevap vermesi.

– Peygamberimiz (a.s.m.)’ın semavatın her bir tabakasında bir peygamberle karşılaşıp konuşması ve peygamberlerin ona “Hoş geldin!” demesi.

– Miracın anlatıldığı bir hadis-i şerifte, Peygamberimiz (a.s.m)’ın: “Cebrail elimi tuttu ve beni semaya çıkardı.” diye söze başlayıp, “Cebrail beni öyle yüksek bir yere çıkardı ki orada kaza ve kaderi yazan kalemin cızırtılarını duymaya başladım.” buyurması.

– Sidretü’l-müntehâya varıp cennete girmesi ve haber verdiği şeyleri orada görmesi…

İşte bütün bunlar miracın uyanık iken, bedenle yapılan bir seyahat olduğunu ispat etmektedir.

Hadis ve siyer kaynaklarında isra ve miraçla ilgili birçok rivayet mevcuttur.

– En eski siyer kaynağı olan İbni İshak’ın “es-Siyretü’n-Nebeviyye” isimli eserinde,

– Onun şerhi mahiyetinde olan İbni Hişam’ın aynı adı taşıyan eserinde,

– Yine en sahih hadis kitapları olan Buhârî ve Müslim’de bu hadisler kaydedilmiştir.

Buhârî’de 6 sahabeden 26 farklı rivayet, Müslim’de 7 sahabeden 16 farklı rivayet vardır.

Bu konuda sahabenin de icmaı vardır. Başta Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, İbni Mesud ve İbni Abbas Hazretleri olmak üzere, bu hadis-i şerifler sahabeden kalabalık bir cemaat tarafından rivayet edilmiştir.

İmam Kurtubî Hazretleri, isra ve miraçla ilgili hadislerin bütün hadis kitaplarında yer aldığını; sahabeden gelen rivayetlerin İslam dünyasının her tarafına yayıldığını ve muhaddislere birçok tarikle ulaşmış bulunduğunu söylemektedir. Böylelikle yirmi kadar sahabeden gelen bu rivayetler artık tevatür derecesine ulaşmıştır.

Bizler bu hadis-i şerifleri hadis kitaplarına havale ediyoruz. Başta Buhârî ve Müslim olmak üzere, bütün hadis kitaplarında bu hadisleri bulabilirsiniz.

Bu derste anlatmak istediğimiz şey şu: Peygamber Efendimiz (a.s.m.)’ın miraçta gökyüzüne yükselmesi sadece bir iki sahabe tarafından nakledilmiş ve sadece zayıf hadis kitaplarında yer alan bir mesele değildir. Bu hadisler -sahabenin en büyükleri dâhil- yirmi kadar sahabe tarafından nakledilmiştir. Daha önce dediğimiz gibi, İmam Buhârî 6 sahabeden 26 farklı rivayet; İmam Müslim 7 sahabeden 16 farklı rivayet nakletmektedir. Buhârî ve Müslim, Kur’an’dan sonra İslam’ın en sahih kaynaklarıdır.

Böyle bir ittifaka mazhar olan hadis-i şerifler asla inkâr edilemez. İnkar eden, gündüzün ışığında güneşe gözünü kapayan ve “Gece oldu.” giyen kimseye benzer. Gözü kapamakla güneşin ışığı yok olmaz. Gözünü kapayan sadece kendine gece yapar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu