Miraç

12. Miracın fizik kanunlarıyla izahı

Bu dersimizde, Peygamberimiz (a.s.m.)’ın kısa bir zamanda miraca çıkmasını fizik kanunlarıyla izah edeceğiz.

Miracı kabul etmeyen kişinin aldandığı nokta, bu büyük mucizeyi kendi durumuyla mukayese etmesidir. Hâlbuki bu hadise bir mucizedir. Her mucize gibi bu da insan anlayışının çok ötesinde meydana gelmiştir.

Bununla birlikte, Bediüzzaman Hazretleri miracı akla yakınlaştırmak için meseleyi fizik kanunlarıyla da ispat etmiştir. Üstad Hazretlerinin eserinden iktibas ederek meseleyi izah etmeye çalışalım:

– Yürüyen bir insanın saniyedeki hızı yaklaşık 1.6 metredir.

– Sesin saniyedeki hızı 340 metredir.

– Işığın saniyedeki hızı 300.000 km’dir.

– Görmenin hızı ise ölçülemeyecek kadar fazladır. Çünkü güneşin ışığı bize sekiz dakikada ulaşabiliyor iken, biz bir anda güneşe görüşümüzle ulaşabiliyoruz.

– Ruhun hızı ve onun da ilerisinde olan hayalin hızı ise ölçülmesi mümkün olamayacak kadar ilerdedir. Çünkü ruhtan ibaret olan ve Kur’an’da “Ruh” diye tavsif edilen Cebrail (a.s.) Arş’tan dünyamıza bir anda gelebilmektedir. Hayal ise kâinatın ötesine mesela cennete bir saniyede ulaşabilir.

Demek, kâinatta bulunan her varlığın -maddi olsun manevi olsun- hızları birbirinden son derece farklıdır.

Bir kısım insan, Cenab-ı Hakk’ın bu kadar farklı varlıkları âdeta zamansız idare etmesini hayranlıkla tefekkür ederken, bir kulunu kısa bir zamanda bütün kâinatta gezdirmesini aklına sığıştıramayıp inkâr ediyor. Onun bu inkârı, âlemi tefekkürdeki eksikliğindendir.

Miracı akla yaklaştırmak için şimdi şöyle bir misal vereceğiz:

Bir saat farz ediyoruz ki bu saatte on ibre var:

– Bu ibrelerin birincisi saati gösteriyor. Bu ibrenin adı akrep.

– İkinci ibre ondan 60 kat daha hızlı hareket ediyor ve dakikayı gösteriyor.

– Üçüncü ibre dakikadan 60 kat daha hızlı hareket ediyor ve saniyeyi gösteriyor.

– Dördüncü ibre saniyeden 100 kat daha hızlı hareket ediyor ve saliseyi gösteriyor.

– Beşinci ibre saliseden 1.000 kat daha hızlı hareket ediyor ve milisaniyeyi gösteriyor.

– Altıncı ibre milisaniyeden 1.000 kat daha hızlı hareket ediyor ve mikrosaniyeyi gösteriyor.

– Yedinci ibre mikrosaniyeden 1.000 kat daha hızlı hareket ediyor ve nanosaniyeyi gösteriyor.

– Sekizinci ibre nanosaniyeden 1.000 kat daha hızlı hareket ediyor ve pikosaniyeyi gösteriyor.

– Dokuzuncu ibre pikosaniyeden 1.000 kat daha hızlı hareket ediyor ve femtosaniyeyi gösteriyor.

– Onuncu ibre femtosaniyeden 1.000 kat daha hızlı hareket ediyor ve attosaniyeyi gösteriyor.

İşte böyle bir saatimizin olduğunu farz ediyoruz. Şimdi, bu saatin her bir ibresine bir adam bindirip, hareket alanlarını ve kuş bakışı görebilecekleri mekânları beraber tahlil edelim:

– Saat ibresine binen kişi -bu kişi hayatı normal zamanda yaşayan bizleriz- 1 saatte ancak 6 km’lik bir alanı gezebilir.

– Dakikaya binen kişi, aynı zaman diliminde 360 km’lik bir alanı gezebilir.

– Saniyeye binen kişi, aynı zaman diliminde 21.600 km’lik bir alanı gezebilir.

– Saliseye binen kişi, 2.160.000 km’lik bir alanı gezebilir.

– Milisaniyeye binen kişi, 2.160.000.000 km’lik bir alanı gezebilir.

– Mikrosaniyeye binen kişi, 2.160 X 109 km’lik bir alanı gezebilir.

– Nanosaniyeye binen kişi, 2.160 X 1012 km’lik bir alanı gezebilir.

– Pikosaniyeye binen kişi, 2.160 X 1015 km’lik bir alanı gezebilir.

– Femtosaniyeye binen kişi, 2.160 X 1018 km’lik bir alanı gezebilir.

– Attosaniye ibresiyle hareket eden kişi ise 2.160 X 1021 km’lik bir alanı gezebilir.

Saatin 10 ibresine binen 10 farklı kişi, aynı zaman diliminde çok farklı yerleri gezer ve görür.

– Normal zamanda yaşayan birinci kişi, bir saatte küçük bir ilçeyi gezebilirken,

– İkinci kişi, İstanbul-Ankara arası kadar bir mesafeyi gezebilir.

– Üçüncü kişi, dünyanın çevresinin yarısı kadar bir mesafeyi gezebilir.

– Dördüncü kişi, üç defa Ay’a gidip gelebilir.

– Beşinci kişi, yedi defa Güneş’e gidip gelebilir.

– Altıncı kişi, içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi’ni bir uçtan diğer bir uca gezebilir.

– Yedinci kişi, galaksimiz gibi yaklaşık 1.000 adet galaksiyi gezebilir.

– Sekizinci kişi, bir milyon galaksiyi gezebilir.

– Dokuzuncu kişi, bir milyar galaksiyi ziyaret edebilir.

– Onuncu kişi ise kâinatta bulunan yaklaşık iki yüz milyar galaksinin dışına geçip, Arş ve Kürsî dediğimiz âlemlere gidip oraları da gezebilir.

İşte bu, meselenin fizik kanunlarıyla izahıdır. Cenab-ı Hak âdeta Peygamberimiz (a.s.m.)’ı saatin onuncu ibresini bindirmiş ve aynı zaman diliminde Arş’a ve Kürsî’ye çıkarıp, cennet ve cehennemi gezdirmiştir.

Şu noktayı da sakın unutmayalım: Peygamberimiz (a.s.m.) kendi iradesi ve gücüyle miraca çıkmamıştır. Onu miraca Allah çıkarmıştır. Miraca Allah’ın sonsuz kudreti cihetinden bakmalı ve meseleyi o kudrete göre düşünmelisiniz. O zaman ortada hiçbir zorluk kalmaz!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu