Miraç

13. Bir beşer bedeniyle semaya nasıl çıkabilir?

Bu dersimizde şu sorunun cevabını vereceğiz:

— Bir uçak yaklaşık 10.000 metre yukarı çıkabiliyor. Bir uzay gemisi Ay’a ve yakın gezegenlere uzun bir zamanda ulaşabiliyor. Hâl böyle iken, bir insan, bedeniyle ve cismiyle, birkaç dakika gibi kısa bir zamanda kâinatın en uzak köşesine nasıl gidip gelebilir?

Bu soruya cevaben deriz ki:

Meseleye Peygamberimiz (a.s.m.) cihetinden değil, Allah’ın kudreti cihetinden bakmak gerekir. O kudrete hiçbir şey zor gelmeyeceği gibi, miraç da zor gelmez. Bu soru sanki Peygamberimiz (a.s.m.) miraca kendi gücüyle çıkmış gibi yanlış bir algıdan meydana geliyor. Bu yanlış algı da kişiye bu soruyu sorduruyor.

Eğer meseleye Allah’ın kudreti cihetinden bakarsak hiçbir soru ve şüphe kalmaz. O Allah’ın kudretine bakın ki:

Gezegenleri bir sapan taşı gibi çeviriyor. Dünyamız yaklaşık 180 saatlik bir mesafeyi 1 dakikada alıyor. 25.000 senelik mesafeyi 1 senede katediyor.

— Bu muazzam hareketi ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir kudret, bir insanı arş-ı âlâya çıkaramaz mı?

— Güneşin etrafında şu koca dünyayı ve ondan çok daha büyüklerini kolayca gezdiren bir kuvvet, bir insan bedenini şimşek gibi hatta hayal ve ruh hızında Arş-ı Azam’a çıkaramaz mı?

— Bunlar Allah’a zor mudur?

— Allah’a zor olan bir şey var mıdır?

“Bir insan nasıl semaya çıkar?” diye sormak kişinin Allah’ı tanımamasından; O’nun kudret ve kuvvetini bilmemesindendir!

Unutmayalım ki miraç bir mucizedir. Mucize, insanın yapmaktan ve anlamaktan âciz kaldığı şey demektir. Peygamber Efendimiz (a.s.m.)’ın, parmaklarından su akıtması da bir mucizedir. Parmağının işaretiyle ayın iki parça olması da bir mucizedir. Bir insan -peygamber bile olsa- bu mucizelerden hiçbirini yapacak güce sahip değildir. Mucize doğrudan doğruya Allah’ın fiilidir ve O’nun yaratmasıyla vücuda gelir.

Dolayısıyla “Bir insan bedeniyle nasıl semaya çıkar?” diyen kimse şu iki şıktan birini düşünmektedir:

1. Peygamberimiz (a.s.m.) miraca kendi kuvvetiyle çıkmış. Bir beşerin ise buna kuvveti yetmez.

2. Ya da Allah’ın kudreti bir beşeri semaya çıkarmaya yetmez.

Bu iki şıktan birini düşünmeyen mezkûr soruyu aklına getirmez. O hâlde bu sorunun cevabı için bu yanlış zanları yok etmek gerekir. Bunun için de şöyle deriz:

1. Peygamberimiz (a.s.m.) miraca kendi kuvvetiyle çıkmamıştır.

2. Allah’ın kudreti bir beşeri semaya çıkarmaya ve her şeye yeter.

Kim ki bundan şüphe ederse Allah’ın kudretinden şüphe etmiş olur. Bir Müslüman’ın ise Allah’ın kudretinden şüphe etmesi düşünülemez. Eğer ki Müslümansa…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu