Allah'ı Görmek

10. Mutezilenin sözde ikinci deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin Onuncu Dersindeyiz. Bir önceki dersimizde, Mutezilenin Birinci Sözde Deliline cevap vermiştik. Bu dersimizde İkinci Sözde Delillerine cevap vereceğiz.

Mutezile der ki: Bakara suresi 55. ayetinin beyanıyla, Hz. Musa’nın seçtiği 70 kişi Allah’ı görmek istemiş ve bu istekleri sebebiyle helak edilmişlerdir. Onların helak edilişi ispat eder ki, Allah’ı görmek caiz değildir. Eğer Allah’ı görmek caiz olsaydı, Allah’ı görmek isteyen bu kişiler helak olmazdı.

İşte Mutezile böyle diyor. Mutezilenin bu deliline karşı cevabımızı şöylece maddeleyelim:

Bu yetmiş kişi, Allah’ı görmek istedikleri için değil, küfürlerinden dolayı helak edilmişlerdir. Şöyle ki:

Bir peygamber mucize gösterdikten sonra ona iman etmek gerekli olup, ondan bir daha mucize istemek caiz değildir. Helak edilen bu yetmiş kişi, Hz. Musa’nın birçok mucizesine şahit olmuşlardır. Buna rağmen ayetin beyanıyla:

“Ey Musa! Biz Allah’ı açıkça görmedikçe sana iman etmeyeceğiz.” (Bakara, 2/55)

diyerek, onca mucize görmelerine rağmen, bu sefer de Allah’ı açıkça görmeyi Hz. Musa’dan talep etmişler; iman etmelerini de bu şartın tahakkukuna bağlamışlardır. İşte bu sözleri onları kafir yapmış ve küfürleri sebebiyle de helak edilmişlerdir. Demek onların helak edilişi, Allah’ı görmek istemelerinden değil, küfür ve inatlarındandır.

Onların bu istekleri, imanlarının ziyadeleşmesi ve Allah’a olan rağbetlerinden değil; inatlarındandır. İşte bu inatları sebebiyle yıldırım onları çarpmış ve helak olmuşlardır. Eğer sırf Allah sevgisinden dolayı Allah’ı görmek isteselerdi, helak olmazlardı. Zira Hz. Musa Allah’ı görmek istemiş ve helak edilmemiştir. Eğer Allah’ı görme isteği helakin sebebi olsaydı, Hz. Musa da helak olurdu.
Helak edilen yetmiş kişi Allah’ı görmek istemiş, ama Hz. Musa onları bu isteklerinden men etmemiştir. Eğer Allah’ı görme isteği haram ve yasak olsaydı, Hz. Musa’nın onları ikaz etmesi gerekirdi. Çünkü bir peygamberin, önünde işlenen bir harama müdahale etmemesi caiz değildir. İşte Hz. Musa’nın bu 70 kişiyi uyarmaması, hatta bırakın uyarmayı, kendisinin dahi Allah’ı görmek istemesi ispat eder ki, bu yetmiş kişi, Allah’ı görmek istedikleri için helak edilmemiş; küfür ve inatları sebebiyle helak edilmiştir…

Sevgili kardeşlerim, Mutezilenin İkinci Sözde Delillerine cevabı burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde Üçüncü Sözlerine cevap vereceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allaha emanet olun…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu