Gaybı Bildirme

1. Allahu Teâlâ’nın Hz. Musa’nın annesine gaybı bildirmesi

Rabbimize hamdüsena olsun, bir imani konunun daha ispatına başlıyoruz. Konumuz, Allah’ın gaybı bildirmesi meselesidir.

Maalesef bir kısım sözde âlimler, Allahu Teâlâ’nın, dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkâr etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez; Allah kimseye gaybı bildirmez.” demektedirler.

Evvela şunu ifade edelim: “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır:

1. Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez.

2. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. Ancak Allah’ın ona bildirmesiyle bilir.

İşte “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü bu manalara gelmektedir.

Yine Peygamberimiz (a.s.m.)’ın, “Ben gaybı bilmem.” sözü, “Gaybın tamamını bilmem. Küçük bir meselesini dahi Allah bildirmeden bilmem.” manasındadır. Yoksa “Allah bana gaybı bildirmez.” manasında değildir. Evet, bir peygamber dahi olsa Allah bildirmeden gaybı bilemez.

Bizler, “Gaybın bazı meselelerini insan bilebilir.” derken, “Kendi başına bilir, kendisi keşfeder.” manasında demiyoruz. Bizim sözümüzün manası şudur:

— Allah gaybtan dilediği kısmı, dilediği kuluna vahiyle veya ilhamla bildirebilir.

Bu sözümüzü bu eserde -Allah’ın izni ve inayetiyle- Kur’an’ın ayetleriyle ispat edeceğiz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve birinci delilimize geçelim:

ALLAHU TEÂLÂ’NIN HAZRETİ MUSA’NIN ANNESİNE GAYBI BİLDİRMESİ

Birinci delilimiz Kasas suresinin 7. ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Musa’nın annesine, “Onu emzir. Onun aleyhinde bir korku hissettiğinde de onu denize bırakıver; korkma ve üzülme! Şüphesiz biz onu tekrar sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız.” diye vahyettik. (Kasas 7)

Bu ayetin açık beyanıyla, Allahu Teâlâ Hazreti Musa’nın annesine şöyle vahyediyor: Onu denize bırak. Biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamber yapacağız.

Şimdi sorumuz şu:

— Hazreti Musa’nın tekrar annesine dönecek olması ve peygamber yapılacak olması, Hazreti Musa’nın annesine göre gayb değil midir?

Elbette gaybtır ve geleceğe ait bir meseledir.

— Peki, Allahu Teâlâ bu gaybı ona bildirmiş mi?

Evet, bildirmiş.

Hani Allahu Teâlâ gaybı kimseye bildirmezdi? İşte bildirmiş…

Şimdi, “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyenlere sormak istiyorum:

— Hazreti Musa’nın annesine, oğlunun kendisine döndürüleceğini ve onun peygamber olacağını bildirmek gaybı bildirmek değil midir?

— Bu iki mesele gayb değil midir? Eğer gayb değilse nedir?

— Sizler Kur’an’ın bu ayetini hiç okumuyor ve hiç görmüyor musunuz? Kur’an’a karşı kör mü oldunuz?

— Daha bunun gibi onlarca ayette, Rabbimiz kullarına gaybı bildirdiğini beyan ederken, sizler nasıl oluyor da “Allah gaybı kimseye bildirmez, kimse gaybı bilemez.” diyorsunuz?

Kur’an’ı bilmeyenleri kolayca aldatıyorsunuz. Hadi bakalım, şimdi mezkûr ayetin izahını yapın da görelim!

Sevgili kardeşlerim, bu eserimizde bu meseleye dair daha çok ayet-i kerime gösterecek ve “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyenlerin bel kemiğini kıracağız. İnayet ve tevfik Allah’tandır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu