Gaybı Bildirme

2. Allahu Teâlâ’nın Hz. İsa’ya gaybı bildirmesi

Allahû Teâlâ dilediği kuluna gaybı bildirebilir. Bu meseleye dair ikinci delilimiz Hazreti İsa (a.s.)’a bildirilen gaybtır. İkinci delile geçmeden önce, önemine binaen şu meseleyi tekrar hatırlatmak istiyorum:

Bir kısım sözde âlimler, Allahû Teâlâ’nın, dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkâr etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez; Allah kimseye gaybı bildirmez.” demektedirler.

Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır:

1. Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez.

2. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. Ancak Allah’ın ona bildirmesiyle bilir.

Yine Peygamberimiz (a.s.m.)’ın “Ben gaybı bilmem.” sözü, “Gaybın tamamını bilmem. Küçük bir meselesini dahi Allah bildirmeden bilmem.” manasındadır. Yoksa “Allah bana gaybı bildirmez.” manasında değildir. Allahu Teâlâ gaybtan dilediği kısmı, dilediği kuluna vahiyle veya ilhamla bildirebilir.

Önceki dersimizde bu meselenin birinci delilini işlemiştik. Bu dersimizde ikinci delil olarak Âl-i İmran suresinin 49. ayetini tahlil edeceğiz. Bu ayet-i kerimede Hazreti İsa (a.s.) şöyle diyor:

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

Evlerinizde yediğinizi ve biriktirdiğinizi sizlere haber veririm. (Âl-i İmran 49)

Ayetin açık ifadesiyle, Hazreti İsa (a.s.) insanların yediklerini ve evlerinde sakladıklarını onlara haber veriyordu. Şimdi Kur’an’ın bu haberi üzerine biraz tahlil yapalım:

— Kişilerin evlerinde yedikleri ve sakladıkları şeyler, Hazreti İsa (a.s.) için gayb mıdır değil midir?

Elbette gaybtır.

— Peki, Hazreti İsa (a.s.) bu gaybî bilgiyi onlara haber veriyor muydu?

Evet, haber veriyordu. Bu, ayetin açık beyanıdır. Bunu inkâr etmek ayeti inkâr etmektir. Demek, Hazreti İsa (a.s.) bu gaybı biliyordu.

Şimdi sorumuz şu:

— Hazreti İsa (a.s.) bu gaybı nasıl biliyordu?

İki tane ihtimal var: Ya kendisi tahmin ediyordu ya da Allah bildiriyordu?

Herhâlde tahmin etmiyordur. Zira her tahminin tutması mümkün değildir. O hâlde diğer seçeneği yani Allah’ın bildirdiğini kabul etmek zorunda kalıyoruz.

Bu tahlilden sonra şimdi, “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyenlere sesleniyoruz:

Hani Allah gaybı kimseye bildirmezdi? İşte bildirmiş… Hazreti İsa (a.s.) kendine göre gayb olan bu bilgiye Allah’ın bildirmesiyle muttali olmuş.

Bunu gördükten sonra nasıl oluyor da  “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyorsunuz. Sizi insafa ve biraz Kur’an okumaya davet ediyoruz!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu