Gaybı Bildirme

4. Allahu Teâlâ’nın Hz. Yusuf’a 50 sene sonraki gaybı bildirmesi

Allahu Teâlâ’nın -dilediği kuluna- gaybı bildirebileceğine dair dördüncü delilimiz Hazreti Yusuf (a.s.)’a bildirilen gaybtır. Hazreti Yusuf (a.s.)’a 50 sene sonraki gayb bildirilmiştir.

Delile geçmeden önce, şu meseleyi her derste tekrar etmek istiyorum:

Bir kısım sözde âlimler, Allahû Teâlâ’nın gaybı bildirmesini muhal görmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez; Allah kimseye gaybı bildirmez.” demektedirler.

Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır:

1. Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez.

2. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. Ancak Allah’ın ona bildirmesiyle bilir.

Yine Peygamberimiz (a.s.m.)’ın “Ben gaybı bilmem.” sözü, “Gaybın tamamını bilmem. Küçük bir meselesini dahi Allah bildirmeden bilmem.” manasındadır. Yoksa “Allah bana gaybı bildirmez.” manasında değildir. Allahu Teâlâ gaybtan dilediği kısmı, dilediği kuluna vahiyle veya ilhamla bildirebilir.

Önceki derslerimizde bu meselenin üç delilini işlemiştik. Bu dersimizde dördüncü delil olarak Yusuf suresinin 15. ayetini tahlil edeceğiz. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş:

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ

Biz ona (Hazreti Yusuf’a) vahyettik ki andolsun onların bu işlerini (seni kuyuya atmalarını ve sana yaptıkları kötülükleri) onlar farkında değilken onlara haber vereceksin. (Yusuf 15)

Şimdi bu ayet-i kerimenin meselemize bakan cihetini tahlil edelim:

Hazreti Yusuf (a.s.) kuyuya atıldığında, İmam Dahhak’a göre 6 yaşında, Hasan Basri’ye göre ise 15 yaşındaydı. Yaşta ihtilaf olmakla birlikte, daha çocuk yaşta olduğunda ihtilaf yoktur.

Mezkûr ayetin beyanıyla, Cenab-ı Hak kuyuda ona vahyetmiş ve kardeşlerinin onu kuyuya atmasını onlara haber vereceğini bildirmiştir.

Hadise tam da Allah’ın beyan buyurduğu gibi gerçekleşmiş ve 50 yıl sonra Hazreti Yusuf (a.s.) kardeşlerine, yaptıkları bu kötülüğü haber vermiş. Hazreti Yusuf (a.s.) kardeşleriyle karşılaştığında 60 yaşlarındaydı. Demek, Allahu Teâlâ o kuyuda Hazreti Yusuf’a 50 sene sonra gerçekleşecek bir hadiseyi vahyetti.

Şimdi, “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyenlere şu soruları soralım:

— 50 yıl sonrası gayb mıdır değil midir?

Elbette gaybtır.

— 50 yıl sonradan haber vermek gaybtan haber vermek midir?

Elbette gaybtan haber vermektir.

— Allah bu gaybı Hazreti Yusuf’a bildirmiş midir?

Evet, bildirmiştir. Hem de daha çocuk iken, peygamber değilken bildirmiştir.

— Peki, sizler bunu gördükten sonra hâlâ nasıl oluyor da “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyorsunuz?

İşte Hazreti Yusuf’a daha çocukken bildirmiş. Bunu görmüyor musunuz? Kur’an’a karşı bu kadar kör müsünüz? Yoksa biliyor da farklı bir şeye mi hizmet ediyorsunuz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu