Keramet

7. Kerametin hak olduğuna dair ALTINCI delil

Kerametin hak olduğuna dair altıncı delilimiz Meryem suresinin 17. ayetidir. Bu ayet-i kerimede, Hazreti Meryem hakkında şöyle buyrulmuş:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

Sonra onların ötesinde bir perde edinmişti. Biz ona Cebrail’i gönderdik. Cebrail ona düzgün bir insan şeklinde göründü. (Meryem 17)

Bu ayetin açık beyanıyla, Cebrail (a.s.) Hazreti Meryem’in yanına gelmiş ve ona insan suretinde temessül etmiştir. Hazreti Meryem ile Cebrail (a.s.) arasında geçen konuşma için Meryem suresinin ilgili ayetlerine bakabilirsiniz. Biz şimdi bu hadise üzerinde biraz tahlil yapalım:

— Cebrail (a.s.)’ın ziyarete gelmesi ve kişiye temessül etmesi örfte emsali olan bir şey midir? Hazreti Cebrail size hiç geldi mi? Ya da bir tanıdığınıza geldi mi? Siz daha önce böyle bir şey gördünüz veya duydunuz mu?

Herhâlde ne görmüş ne de duymuşsunuzdur. O hâlde bu hadise örfte emsali olan bir hadise değildir.

— Madem örfte emsali yok, o hâlde buna mucize diyebilir miyiz?

Hayır, diyemeyiz. Çünkü mucizeler peygamberlere hastır. Hazreti Meryem ise peygamber değildir.

— Bu olaya mucize diyemiyorsak ne diyeceğiz? Adını koymamız lazım. Örfte emsali olan bir şey değil. Mucize de değil. Peki, öyleyse adı ne?

Biz keramettir diyoruz. Hadi kerameti kabul etmeyenler bu hadiseye bir isim bulsunlar!

Eğer şöyle derlerse: Bu hadise keramet olmaz. Çünkü Hazreti Cebrail’in gelmesinde Hazreti Meryem’in hiçbir müdahalesi yoktur.

Buna cevaben deriz ki: İyi de biz, “Kerameti insan yapar, insan yaratır.” demiyoruz ki. Birinci dersimizde şöyle demiştik: Kerameti yaratan Allah’tır. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktur. Allah’tan başkası zerre miskal fiile fail olamaz. Keramet, kulun makbuliyetine işaret olsun diye Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Bazen velinin duası hürmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir.

Biz kerameti böyle tarif ettik. Cebrail (a.s.)’ın Hazreti Meryem’e gelmesi ve insan şeklinde ona temessül etmesi bir keramettir. Elbette Hazreti Cebrail’i gönderen Allah’tır. Hazreti Meryem’in bu olayda hiçbir müdahalesi yoktur. Hatta Cebrail (a.s.)’ı görünce kendisi de korkmuştur. Lakin bunlar bu hadiseyi keramet olmaktan çıkarmaz.

Nasıl ki Hazreti Musa, elindeki asayı atıp, asanın yılan olduğunu görünce korkmuş ve kaçmış. Lakin korkup kaçması ve asayı yılan yapmada müdahalesinin olmaması bu hadiseyi mucize olmaktan çıkarmamış. Aynen bunun gibi, Hazreti Meryem’in korkması ve Hazreti Cebrail’in gelmesinde müdahalesinin olmaması, bu hadiseyi keramet olmaktan çıkarmaz. Bu hadise olağanüstü bir hadisedir. Veli bir zatın elinde zuhur eden olağanüstü hadiseye keramet denir. Bunun başka bir ismi yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu