Keramet

6. Kerametin hak olduğuna dair BEŞİNCİ delil

Kerametin hak olduğuna dair beşinci delilimiz Kasas suresinin 7. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ

Musa’nın annesine onu emzir diye vahyettik. Onun aleyhinde bir korku hissettiğinde de onu denize bırakıver. (Kasas 7)

Bu ayetin açık beyanıyla, Hazreti Musa’nın annesi evladını bir sandık içinde denize bırakıyor. Firavun’un ailesi Hazreti Musa’yı buluyor ve evlat ediniyor. Kıssanın detayını tefsir kitaplarına havale ediyoruz.

Şimdi bu hadise üzerinde biraz tahlil yapalım:

— Bir anneye, evladını denize bırak diye ilham edilmesinin örfte emsali var mıdır? Yine bir annenin evladını denize bırakmasının ve o evladın sağ salim kurtulmasının benzeri var mıdır? Siz böyle bir hadise gördünüz veya duydunuz mu?

Herhâlde görmemiş ve duymamışsınızdır. O hâlde bu hadise örfte emsali olan bir hadise değildir.

— Madem örfte emsali yok, o hâlde buna mucize diyebilir miyiz?

Hayır, diyemeyiz. Çünkü mucizeler peygamberlere hastır. Hazreti Musa’nın annesi ise peygamber değildir.

— Bu olaya mucize diyemiyorsak ne diyeceğiz? Adını koymamız lazım. Örfte emsali olan bir şey değil. Mucize de değil. Peki öyleyse adı ne?

Biz, “Hazreti Musa’nın annesine ikram edilen bir keramettir.” diyoruz. Hadi kerameti kabul etmeyenler bu hadiseye bir isim bulsunlar!

Eğer şöyle derlerse: Bu hadise keramet olmaz. Çünkü Hazreti Musa’yı denizden kurtaran Allah’tır; Hazreti Musa’nın annesi değildir.

Buna cevaben deriz ki: İyi de biz, “Kerameti insan yaratır.” demiyoruz ki. Birinci dersimizde şöyle demiştik: Kerameti yaratan Allah’tır. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktur. Allah’tan başkası zerre miskal fiile fail olamaz. Keramet, kulun makbuliyetine işaret olsun diye Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Bazen velinin duası hürmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir.

Biz kerameti böyle tarif ettik. Hazreti Musa’nın annesine ilham edilmesi ve Hazreti Musa’nın boğulmaktan kurtulması bir keramettir. Elbette Hazreti Musa’nın annesine ilham eden Allah’tır. Hazreti Musa’yı kurtaran da Allah’tır. Bu hadise Allah’ın kudretiyle vuku bulmuştur. Lakin Allahu Teâlâ’nın kudretiyle vuku bulması bu hadiseyi keramet olmaktan çıkarmaz. Bu hadise olağanüstü bir hadisedir. Veli bir zatın elinde zuhur eden olağanüstü hadiseye de keramet denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu