Mucize Haktır

7. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler 4. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyenlere, Kur’an’da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde, Kur’an’da zikredilen mucizelerinden Dördüncüsünü işliyecezğiz. Konu başlığımız, Savaşlarda meleklerle yardım edilmesi…

Peygamber Efendimiz (asm)’a savaş esnasında melekler gönderilmiş ve meleklerle yardım edilmiştir. Âl-i İmran suresinin 124 ve 125. ayetleri ve Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi, Bedir günü gönderilen meleklerden haber verir. İlk önce 1.000 melek, sonra 2.000 melek ve daha sonra yine 2.000 melekle toplam 5.000 meleğin Bedir günü gönderildiği bildirilir.

Tevbe suresi 26. ayet-i kerimede Huneyn günü gönderilen meleklerden haber verilir. Yine Tevbe suresi 40. ayet-i kerimede, Efendimiz (asm)’ın Hz. Ebu Bekir ile mağarada iken, “görünmeyen bir ordu ile desteklendiği” bildirilir. Bu görünmeyen ordunun melekler olduğu tefsirlerde beyan edilmiştir.

Yine Ahzab suresi 4. ayet-i kerimede, “Onların üzerine görmediğiniz ordular gönderdik.” buyrularak, Hendek savaşında gönderilen meleklere işaret edilmiştir.

Belirttiğimiz ayet-i kerimeler ile sabittir ki, Peygamber Efendimiz (asm)’ın ordusunda melekler vardı ve O’nun peygamberliğine bir mucize olması için bu melekler sahabeler tarafından görülmüştür.

Kurtubi ve Hazin tefsirlerinde zikredildiğine göre, Ebu Üseyd Malik İbni Rabia Hazretleri (Bu zat Bedir ehlinden en son vefat edendir.) şöyle buyurur:

“Şu an sizinle birlikte Bedir’de bulunsaydım ve gözlerim de görseydi, elbette hiç şüphe ve tereddüt etmeden meleklerin çıkageldiği vadiyi size gösterirdim.”

Yine Sehl İbni Huneyf Hazretleri der ki:

“Vallahi ben Bedir günü bizden birinin, kılıcıyla bir müşrikin kafasına vurmak üzereyken, kılıcı ona ulaşmadan o müşrikin kellesinin cesedinden ayrılıp yere düştüğünü gördüm.”

Naklettiğimiz bu haberler gibi daha birçok haberler vardır ki, sahabeler o gün inen melekleri ve meleklerin icraatlarını görüyorlardı… Bu bilgilendirmeden sonra, “Kur’an’da Peygamberin mucizesi yoktur.” diyen Mustafa İslamoğlu’na, Mehmet Okuyan’a, Abdülaziz Bayındır’a ve Caner Taslaman gibi kişilere bazı sorular sormak istiyoruz:

– Ey Mustafa İslamoğlu, ey Mehmet Okuyan, ey Abdülaziz Bayındır ve mucizeyi inkar eden diğerleri! Şu sorularımıza cevap verin:

1. Bedir günü, Huneyn günü ve diğer günlerde Peygamber Efendimiz (asm)’a meleklerin gönderilmesi ve meleklerin onunla birlikte savaşması bir mucize değil midir?

2. Ordusunda meleklerin bulunması ve O’na yardım etmeleri mucizeden başka hangi isimle yâd edilir?

3. Eğer meleklerin gönderilmesini ve Efendimiz (asm) ile beraber savaşmalarını bir mucize olarak kabul etmiyorsanız, o halde bu alelade bir şeydir ve örfte emsali çoktur. Öyle ya, eğer mucize değilse âdettendir. İkisinin ortası yoktur; ya mucizedir ya âdettendir.

Acaba şimdiye kadar ordusunda melekler olan kaç kumandan ve kaç melik duydunuz? Zira Peygamber Efendimiz (asm)’e meleklerin gönderilmesi mucize değilse, bu olayın her vakitte ve her fertte gözükmesi gerekmektedir. Şimdi bize, bu hadisenin emsallerini sayın da görelim.

4. Yok, eğer meleklerin gönderilmesine “Bu Allah’ın yardımıdır.” Derseniz, biz de deriz ki: Biz, Allah’ın yardımı olduğunu inkâr etmiyoruz ki. Hem Allah’ın yardımıdır, hem de Efendimiz (asm)’ın bir mucizesidir. Zira mucize, Cenab-ı Hakk’ın, peygamberi için âdetini değiştirmesi ve âdetinin dışında ona muamele etmesi demektir. Cenab-ı Hakkın savaş hususundaki âdeti, insanlarla insanların savaşması ve meleklerin bu savaşa katılmamasıdır. İşte Cenab-ı Hak bu âdetini Habibi için değiştirmiş, ve O’nun peygamberliğine bir mucize olarak, melekleri yardım için O’na göndermiştir. Sahabelerine de bu melekleri gösterip, onların imanlarını artırmıştır.

Sözün özü, meleklerin gönderilmesi ve Peygamberimiz (asm) ile beraber savaşmaları, Hz. Peygamber (asm)’ın bir mucizesidir…

“Kur’an’da Peygamberin mucizesi yoktur.” diyenlere, Âl-i İmran suresinin 124 ve 125. ayetlerini, Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesini, Tevbe suresinin 26. ve 40. ayetlerini ve Ahzab suresinin 4. ayet-i kerimesini gösteriyor ve onları tövbe etmeye ve bu batıl fikirden dönmeye davet ediyoruz.

Sevgili kardeşlerim, bu dersimizi burada tamamlayalım ve şimdi Peygamber Efendimiz (asm)’in Kur’an’da zikredilen Beşinci mucizesine geçelim…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu