Mucize Haktır

5. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler 2. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyenlere, Kur’an’da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde, Kur’an’da zikredilen mucizelerinden ikisini işliyeceğiz.

Tahlilini yapacağımız ayet-i kerime, İsra suresinin 1. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى   Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yürüten zatı tesbih ederiz.

Şimdi, “Kur’an’da Peygamberin mucizesi yoktur.” diyen Mustafa İslamoğlu’na, Mehmet Okuyan’a, Abdülaziz Bayındır’a ve Caner Taslaman gibi kişilere bazı sorular sormak istiyoruz:

Ey Mustafa İslamoğlu, ey Mehmet Okuyan, ey Abdülaziz Bayındır ve ey mucizeyi inkar eden diğerleri! Şu sorularımıza cevap verin:

1. İsra suresinin 1. ayet-i kerimesi Efendimiz (asm)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürüldüğünü haber vermektedir. Bu haberi bütün hadis-i şerifler tasdik etmektedir. Müfessirler ve âlimler bu hadisenin vukuundan ittifak etmişlerdir. Acaba ayet-i kerimenin ve hadis-i şeriflerin haber verdiği, âlimlerin üzerinde ittifak ettiği ve delillerle vukuunu ispat ettiği İsra hadisesi bir mucize değil midir?

2. Eğer bir aylık yolu bir saatte alarak böyle bir seyahati yapmayı mucize olarak görmüyorsanız, bu hadiseyi hangi isimle adlandırırsınız?

3. Acaba bir saatte bir aylık mesafeyi kat etmenin örfte çok emsali mi var ki, buna mucize demiyorsunuz?

4. Mesela siz böyle bir seyahati hiç yaptınız mı? Yani gecenin bir saatinde kalkıp, bir aylık mesafedeki bir yere gidip, aynı gece evinize döndünüz mü? Öyle ya, bu hadiseye mucize dememek için, bu seyahati herkesin yapabiliyor olması gerekir. Acaba siz böyle bir seyahati kaç defa yaptınız ya da yapan kaç kişi gördünüz?

5. Ya da acaba İsra hadisesini inkâr mı ediyorsunuz?

6. Eğer İsra hadisesini inkâr ediyorsanız, İsra suresinin 1. ayet-i kerimesini ve Necm suresinin ilgili ayetlerini ne ile izah ediyorsunuz?

7. Yine ilgili hadis-i şeriflerin tamamını inkâr mı ediyorsunuz? İnkâr ederken hangi delillere dayanıyor ve hangi cerh ve tadil usulünü kullanıyorsunuz. Yoksa sadece “Ben inkâr ediyorum.” diyerek hiçbir delil göstermeden mi inkâr ediyorsunuz. Eğer böyleyse –ki böyledir– inkârınızın hiçbir kıymeti olmadığının farkında değil misiniz?

8. Ümmetin bütün âlim ve müfessirleri bu hadisenin vukuunda ittifak etmiş ve bu hadisenin bedenle olduğunu delillerle ispat etmiş iken, siz inkârınızla bu büyük cemaate yani icmaya karşı geldiğinizin farkında mısınız?

9. Yoksa sizler İbni Abbaslardan, İmam Azamlardan, İbni Hanbellerden ve emsallerinden daha mı âlimsiniz? Demek onlardan o kadar yüksektesiniz ki, onların göremediği şeyleri görüyor ve onların yanlış anladığı ayetleri siz doğru anlıyorsunuz.

Ey “Kur’an’da Peygamberin mucizesi yoktur.” diyenler, tefsirini yaptığımız İsra suresinin 1. ayet-i kerimesini kör gözünüze sokuyoruz. Belki gözünüzü açar da hatanızdan tövbe edersiniz.

Sevgili kardeşlerim, bu dersimizi burada tamamlayalım ve şimdi Peygamber Efendimiz (asm)’in Kur’an’da zikredilen üçüncü mucizesine geçelim…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu