Mucize Haktır

10. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler 7. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyenlere, Kur’an’da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde, Kur’an’da geçen bir sözün tahlilini yapacağız. Tahlilini yapıcağımız söz, Yunus suresinin 32. ayetinde şöyle geçer:

قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ  Kafirler dediler ki: “Şüphesiz bu apaçık bir sihirbazdır.”

Bu ayet gibi daha bir çok ayette, kafirlerin Peygamber Efendimiz (asm)’e “sihirbaz” dedikleri beyan buyrulmuştur. Şimdi kafirlerin, Peygamber Efendimize atfettikleri “sihirbaz” lafzı üzerinde biraz tahlil yapalım:

SİHİRBAZ LAFZI ÜZERİNDE BİR TAHLİL

Kime sihirbaz denilir? Mesela, şiir okuyana sihirbaz denmez. Ya da kitap yazana sihirbaz denmez. Dilerseniz kime sihirbaz denildiğini, yine Kur’an’ın ayetlerine müracaat ederek öğrenelim. İşte Kur’an ayetlerinden bazıları:

“Firavun, çevresinde bulunan ileri gelenlere dedi ki: ‘Muhakkak ki bu çok bilgili bir sihirbazdır!’” (Şuara, 26/34)

“Andolsun ki Musa’yı ayetlerimizle ve açık bir delille Firavun’a, Hâmân’a ve Karun’a gönderdik. Onlar: ‘Bu bir sihirbaz ve bir yalancıdır.’ dediler.” (Mümin, 40/24)

Bu ayetlerden anlıyoruz ki, Firavun ve çevresindekiler, müşriklerin Peygamber Efendimiz (asm)’e söyledikleri aynı sözü söylemişler ve Hz. Musa’ya “sihirbaz” demişlerdir. Sihirbaz demelerinin sebebi ise, Hz. Musa’nın asasını yılan yapması ve diğer mucizeleriydi. Onlar bu mucizeleri kabul etmediklerinden dolayı, buna bir kılıf bularak sihir demişlerdir.

Buraya kadar yaptığımız tahlilden anladık ki; “sihirbaz” denmesi için, o kişiden sihre benzeyen şeylerin zuhur etmesi ve bunu görenlerin akıl ve mantıkla bu şeyi izah edememesi gerekiyor. İki yolları var: Ya “mucize” deyip iman edecekler ya da “sihir” diyerek hakikate gözlerini yumacaklar. Üçüncü yol olan, hadiseyi akıl ve mantığın düsturlarıyla izah etmek mümkün değil.

Şimdi neticeye geliyoruz: Yunus suresi 2. ayet-i kerimenin beyanıyla, müşrikler Peygamber Efendimiz (asm)’e “sihirbaz”diyorlardıAcaba onların Peygamber Efendimize “sihirbaz” demelerinin sebebi ne olabilir?..

Bizim cevabımız şu: Peygamber Efendimiz (asm) onlara mucizeler gösteriyordu. Hz. Musa’nın Firavun’a gösterdiği gibi… Onlar bu mucizeleri hem kabul edemiyor hem de izah edemiyorlardı. Çaresizlikleri sebebiyle de bu mucizelere “sihir”, Peygamber Efendimiz (asm)’e de “sihirbaz” diyorlardı.

Hz. Peygamber (asm)’in mucize göstermediğini iddia eden, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır ve Caner Taslaman gibi kişiler, Kâfirlerin Peygamberimize sihirbaz demelerini nasıl izah edebilirler? Öyle ya, Efendimiz (asm) bir şey yapmış olmalı ki, O’na sihirbaz denilsin. Hiçbir şey yapmadan sihirbaz denilmez.

Mesela, siz şimdiye kadar hiç kimseye sihirbaz dediniz mi? Ya da onun yaptığı işe “sihir” ismini taktınız mı? Elbette demediniz ve takmadınız. Çünkü bu sözü söyleyebilecek bir şey görmediniz. Peki, acaba kafirler hangi hadise karşısında “sihirbaz” kelimesini kullandılar. İnsafla bir düşünün: Peygamber Efendimiz (asm) mucizeler göstermeseydi, kâfirler Efendimize hiç sihirbaz der miydi?

Eserimizin bu Onuncu bölümüne kadar sunduğumuz bütün delilleri ve yaptığımız bütün tahlilleri bir kenara koysak ve sadece kâfirlerin Peygamber Efendimiz (asm)’e “sihirbaz” demeleri üzerinde insafla düşünsek, bu sözü, gördükleri mucizeler karşısında söylediklerini kabul ederiz. Firavun ve adamlarının Hz. Musa’nın mucizeleri karşısında söylediği gibi…

Onların Peygamber Efendimiz (asm)’e sihirbaz demelerinin başka hiçbir sebebi olamaz. Zira onlar, Peygamberimizin Kur’an okuması sebebiyle ona “şair” diyorlardı. Gaybdan haber vermesi ve verdiği haberlerin doğru çıkması cihetiyle de “kâhin”diyorlardı. Allah Teâlâ, Peygamber Efendimiz (asm)’in şair ve kâhin olmadığını;

“O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!” (Hakka, 69/41-42)

ayetleriyle reddetmiştir. “Şair” sözü, Kur’an’ı okuması sebebiyle; “kâhin” sözü de gaybdan haber vermesi sebebiyle söylendiğine göre, “sihirbaz” sözü hangi sebeple söylenmiştir? Bu söz, gördükleri mucizeler karşısındaki şaşkınlıkları ve hayretlerinden başka hiçbir sebepten dolayı söylenemez. Zerre miskal insafı olan, müşriklerin bu sözünden, Peygamber Efendimiz (asm)’in mucizeler gösterdiğini kolayca anlar.

Sevgili kardeşlerim, bu dersimizi burada tamamlayalım. Bundan sonraki derste, mucizeleri inkar edenlerin sözde bir deliline cevap vereceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hepiniz Allah’a emanet olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu