Kur'an Dışı Vahiy Var mıdır?

3- Kur’an’dan başka bir vahiy yoksa bu vaadleri Kur’an’da bulup bize gösteriniz.

Abdurrahman Bahadır

3- Kur’an’dan başka bir vahiy yoksa bu vaadleri Kuranda bulup bize gösteriniz

Kur’ân’dan başka bir vahiy var mıdır? Efendimiz s.a.v kuranda zikredilen dışında başka bir vahye yani vahiyi gayri metluv dediğimiz vahye mazhar mıdır?

Bu konu aslında bırakın inkar etmeyi şüphe dahi götürmeyecek netlikte Kur’ân da zikredilmektedir. Kur’ân âyetleri incelendiğinde, vahyin sadece Kur’ân’a mahsus olmadığı ve Kur’ân dışında da efendimiz s.av.’in gayri metluv vahye mazhar olduğu güneş gibi ortadır ve bu konuda pek çok âyet vardır.

Bedir savaşı ile ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır: “Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birisinin sizin olduğunu vaat ediyordu.  Âyette sözü edilen iki taife, Kureyş müşriklerinin Mekke’ye gitmekte olan silâhsız ticaret kervanı ile, Mekke’den Bedir’e doğru hareket etmiş olan Ebû Cehil komutasındaki orduydu. Müslümanlar, orduyla savaşmak yerine, kervanı basarak ganimet elde etmek istemişlerdi. Rabbimiz buyuruyor ki;

Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Yani kervanın sizin olmasını istiyordunuz.  Oysa Allah, sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kâfirlerin ardını kesmek istiyordu.

Ayette Peygamberimiz (s.a.v)’e vaad edilen iki taifeden bahsedilir. Ancak bununla ilgili, Kur’ân-ı Kerîm’de herhangi bir âyet yoktur. Demek Rabbimiz kuran dışında Efendimiz s.av e vahyediyor ve ona vaat ediyor. Bu vaat, Müslümanlara Hz. Peygamber s.a.v tarafından herhangi bir âyete referansta bulunulmadan haber veriliyordu. Ve ayet bunun Rasûlullah (s.a.v)’ın değil Allah’ın bir vaadi olarak gösteriyor.

Hani vahiy sadece kurandı. Kuran dan başka bir vahiy yoktu. İşte ayet çok net bir şekilde vaad edilen iki taifeden bahsediyor. Eğer kurandan başka bir vahiy yoksa size düşen ya bu vaadleri kuranda bulup bize göstermeniz ya da söz konusu vaadin Peygamber Efendimiz’e gayr-i metluv vahiy yoluyla geldiğini kabul etmenizdir.

Bu kimselerin sünnet düşmanlığının altında yatan en büyük sebep şudur. Kuranı kendi hevalarına göre çevirmek istiyorlar. Bakıyorlar ki önlerindeki en büyük engel sünneti seniyye. Yani ayetlere istedikleri manayı vermek istiyorlar, tahrif etmek istiyorlar ama o konuda efendimiz s.a.v in hadisleri bunlara fırsat vermiyor. Ayetlerde geçen efendimiz s.a.v e verilen hikmetin sünnet olduğunu ve Sünnetin de vahiy kaynaklı vahyi gayrı metluv olduğunu çok iyi biliyorlar.  Eğer bunu kabul ederlerse o batıl davalarının yok olacağını bildikleri için. Sünnete uydurulmuş din diyorlar. Kuran bize yeter diyorlar. Halbuki Kuran onların bu davalarına malzeme olmaktan beridir ve çok uzaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu