Kabir Hayatı

23. Bölüm: Kabir hayatını inkar edenlerin sözlerine cevap: 12

Kabir hayatını inkar edenlerin sözlerine cevap vermeye devam ediyoruz. Cevabını vereceğimiz On İkinci Sözleri şu: Onlar diyorlar ki:

– Âdiyat suresi 9 ve 10. ayetlerde şöyle buyrulmuştur:

“İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalplerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?”

– Bu ayet, kalplerde olanların mahşer günü ortaya çıkarılacağını bildiriyor. Hâlbuki kabir hayatı inancına göre, kalplerde olanlar mahşer gününden önce kabirde bir sorgulama ile ortaya çıkarılıyor. Demek ki kabir hayatı inancı bu ayete ters düşüyor?..

Onların bu sözleri, aslında cevap vermeye dahi layık olmayan bir sözdür. Onların delil gösterdikleri bu ayet, kalplerde olanların -mahşer günü hariç– başka hiçbir zaman açığa çıkarılmayacağı anlamına mı geliyor? Şimdi size bir ayet-i kerime göstereyim. Uhud günü hakkında inen, Âl-i İmran suresinin 154. ayetinde şöyle buyrulmuş:

“Onlar diyorlar ki: ‘Bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmezdik.’ Onlara şöyle de: ‘Eğer siz evlerinizde olsaydınız, öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak öldürülüp yatacakları yerlere çıkıp giderlerdi. Allah bunu, gönüllerinizde olanları açığa çıkarmak ve kalplerinizde olanı temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin içinde olanı çok iyi bilir.’”

Şimdi ayetin şu kısmına dikkat edin, bakın Allah Teâlâ ne diyor: Allah bunu, (yani Uhud günü olan mağlubiyeti) gönüllerinizde olanları açığa çıkarmak için yaptı. Hani kalplerde olanlar sadece mahşer günü ortaya çıkarılırdı?.. Bu ayet açık bir şekilde, kalplerde olanların bu dünyada dahi açığa çıkarılabileceğini bildiriyor.

Onlar: “Kalplerde olanlar sadece mahşer günü açığa çıkarılacaktır.” diyerek kabir hayatını inkâr ediyorlar. Peki, Âl-i İmran suresinin 154. ayetinde geçen “Gönüllerinizde olanı açığa çıkarmak için biz bunu yaptık.” ayetini nasıl izah edecekler?

Şimdi de Bakara suresinin 72. ayetinin manasına bakalım:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً  Hani siz bir vakit bir adam öldürmüştünüz   فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا  ve onun hakkında birbirinizle çekişip suçu birbirinize atmıştınız وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ Hâlbuki Allah saklamış olduğunuzu açığa çıkaracaktır.

Bakın bu ayet, kıssada zikredilen kişilerin saklamış olduklarını Allah’ın bu dünyada açığa çıkaracağını bildiriyor. Ve kıssanın sonunda, onların kalplerinde olanlar açığa çıkarılıyor. Hani kalplerde olanın açığa çıkarılacağı tek yer mahşerdi?

Kur’an’ın daha birçok ayetinde, kalplerde olanların açığa çıkarılması için, insanın imtihana tabi tutulduğundan bahsedilmektedir. Hangisini göstereyim, o kadar çok ki…

– Hâl böyleyken, onlar nasıl oluyor da “Kalplerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmezler mi?” ayetini gösterip: “Kalplerde olanlar ahiret günü ortaya çıkacaktır. Bunun olabilmesi için de kabir hayatı olmamalıdır.” diyebiliyorlar?..

Yahu bunlar Kur’an’dan bu kadar mı uzak?.. Hadi Kur’an’dan uzaklar, peki akıl ve mantıktan da mı uzaklar? “Kalplerde olanların ahirette ortaya çıkarılacağının” beyanı, başka bir zaman ortaya çıkartılmaz manasına mı gelir? İşte bu dünyada dahi kalplerde olanın ortaya çıkarıldığına dair ayetleri gösterdik. Şimdi bu ayetlere ne diyecekler? Eğer kalplerde olanların sadece ahirette ortaya çıkarılacağı ve başka hiçbir yerde çıkarılmayacağı kabul edilirse, Kur’an’daki onlarca ayeti ne yapıcaz? Yok mu edeceğiz?..

Kalplerde olanların ahirette ortaya çıkarılması, insanın gönüllerinden geçenlerin tastamam insana bildirilmesi demektir. Bu mana Bakara suresinin 284. ayetinde şöyle geçer:

وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ İçinizdekileri açığa da vursanız gizli de tutsanız  يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ Allah sizi onunla hesaba çeker.

Bu ayetin beyanıyla, Allah Teâlâ gönüllerimizden geçenleri hesap günü ortaya çıkaracak ve bununla bizi hesaba çekecektir. Kabirde ise böyle ince bir hesap yoktur.

Kalplerde olanın ahirette açığa çıkarılacağıyla, kabir hayatının yokluğu arasında ne bağlantı vardır ki, bu konuda konuşuyor ve manasız bir söze cevap veriyoruz?.. Ne böyle delil olur, ne de böyle ilim olur?

Bir insan, “Kalplerde olan ahirette açığa çıkarılır.” ayetini, kabir hayatının yokluğuna nasıl delil yapar, ben bunu anlayamıyorum?!. Her neyse, onlar delil olarak gösterdiklerinden biz de üzerinde biraz konuştuk. Mesele herhalde anlaşılmıştır. Dersimizi burada noktalayalım…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu