Ehli Kitabın Durumu

22. “Ehl-i kitap içinde dosdoğru bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secde ederek Allah’ın ayetlerini okurlar.” ayetinin izahı

Bu dersimizde Ehl-i kitabın cennete gireceğini söyleyenlerin ikinci sözlerine cevap vereceğiz. Onlar diyor ki:

— Âl-i İmran suresinin 113. ayetinde şöyle buyrulmuş: “Ehl-i kitap içinde dosdoğru bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secde ederek Allah’ın ayetlerini okurlar.” Bu ayette Ehl-i kitaptan bir topluluğun istikamet sahibi olduğu beyan edilmiş ve onlar gece saatlerinde Allah’ın ayetlerini secdede okumakla methedilmiş. Allahu Teâlâ Ehl-i kitaptan olan bu topluluğu övüyor. Allah’ın övdüğü kimseler elbette cennet ehli olmalıdır. Bu da ispat eder ki kendi dinlerini doğru yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecektir.

İşte onlar böyle diyorlar. Her zaman dediğimiz gibi, hem bilmiyorlar hem de bilene sormuyorlar. Hem Kur’an’ı anlamıyorlar hem de anlayanların eserlerini okumuyorlar. Hem sapıyorlar hem de saptırıyorlar.

Şimdi mezkûr ayetin izahını yapalım. Bakalım, ayette kimlerden bahsediliyormuş:

İbni İshak, İmam Taberânî ve İmam Beyhakî, İbni Abbas Hazretlerinin bu ayet-i kerime hakkında şöyle dediğini naklediyorlar:

Yahudilerden Abdullah İbni Selam, Selebe İbni Sa’ye, Üseyd İbni Sa’ye, Esed İbni Übeyd gibi bazı Yahudiler iman edip Müslüman olunca, Yahudi âlimleri dediler ki: “Muhammed’e ancak bizim en kötülerimiz iman etti ve tabi oldu. Eğer onlar bizim iyilerimizden olsalardı, babalarının dinlerini bırakıp başka dine girmezlerdi.”

İşte onların böyle demeleri üzerine, Allahu Teâlâ Müslüman olan bu kişilerin faziletini beyan etmek için bu ayet-i kerimeyi indirmiştir. (Süyûtî ve Kurtubî tefsirleri)

Demek, ayette zikredilen “Ehl-i kitap içinde dosdoğru bir topluluk vardır. ” ifadesiyle, Yahudi iken Müslüman olan bu kişiler kastedilmiştir.

— Peki, bu izahı kim yapıyor?

Sahabenin en büyük müfessirlerinden olan ve “Devemin yularını kaybetsem Kur’an’da bulurum.” diyen İbni Abbas Hazretleri yapıyor.

Bir ayeti doğru anlamak için ayetin iniş sebebini bilmek lazım. İniş sebebi bilinmeden ayete mana verilirse ayet yanlış anlaşılır. Bu ayet-i kerime Yahudi iken Müslüman olan zatlar hakkında inmiş, hem onları hem de onlar gibi Müslüman olanları methetmiş. Yoksa ayetin Yahudilik ve Hristiyanlıkta ısrar edenlerle hiçbir alakası yoktur. Şimdiye kadar hiçbir âlim, hiçbir müfessir mezkûr ayeti bu fitneciler gibi izah etmemiştir.

Biz şimdi, ayeti kafalarına göre izah eden bu fitnecilere diyoruz ki:

Hadi hiçbir âlimin sözünü kabul etmiyorsunuz; siz hepsinden daha âlimsiniz… İyi de ayeti böyle izah ettiğinizde, Ehl-i kitabın cehenneme gireceğine dair gösterdiğimiz 18 ayeti nasıl izah edeceksiniz? Hadi edin de görelim! Yoksa o ayetlere göz mü yumacaksınız? Ya da mushaftan mı çıkaracaksınız? Onca ayeti ne yapacaksınız, bize söyleyin de bilelim!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu