Ehli Kitabın Durumu

4. Ehl-i kitabın cehennem ehli olduğuna dair İKİNCİ delil

Ehl-i kitabın ehl-i cehennem olduğuna dair ikinci delilimiz Maide suresinin 72. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

Yemin olsun ki “Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih’in -yani Hazreti İsa’nın- kendisidir.” diyenler kâfir olmuştur. (Maide 72)

Bir sonraki ayette de şöyle buyrulmuş:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Yemin olsun ki “Şüphesiz Allah üçün üçüncüsüdür.” diyenler de kâfir olmuştur. Hâlbuki tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır. (Maide 73)

Şimdi bu ayet-i kerimeleri tahlil edelim:

Surenin 72. ayetinde şöyle buyrulmuş: Yemin olsun ki “Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih’in kendisidir.” diyenler kâfir olmuştur.

Bu ayette belirtilen fırka, Allahu Teâlâ’nın Hazreti İsa’nın zatına hulul ettiğine ve Hazreti İsa’nın zatıyla birleştiğine inanan fırkadır. Bunlar Hristiyanlar içinde bir zümredir. Allahu Teâlâ bu kişilerin kâfir olduğunu açıkça beyan buyurmuştur.

Surenin 73. ayetinde ise şöyle denilerek başka bir fırkadan bahsedilir:

— Yemin olsun ki “Şüphesiz Allah üçün üçüncüsüdür.” diyenler de kâfir olmuştur.

Ayetteki “üçün üçüncüsü” ifadesi “üç ilahın birisi” veya “üç ilahtan birincisi” manasındadır. Bu, Hristiyanların teslis inancıdır. Allahu Teâlâ teslise inanların da kâfir olduğunu beyan buyurmuş ve onları şöyle uyarmış: Eğer onlar bu söylediklerinden vazgeçmezlerse onlara elim bir azap dokunacaktır. (Maide 73)

— Peki, şu andaki Hristiyanlar bu sözlerinden vazgeçmişler midir?

Hayır! Hâlâ bir kısmı Allah’ın Hazreti İsa’ya hulul ettiğine inanıyor, diğer bir kısmı da teslis inancına inanıyor. Bu inanca göre, Hazreti İsa -haşa- Allah’ın oğludur. Mevcut Hristiyanlar Allah’a şirk koşmakta ve tevhidi hâlâ kabul etmemektedir. Zaten tevhidi kabul etselerdi Müslüman olurlardı.

Mesele daha net anlaşılsın diye şimdi ayetteki hükümleri maddeleyelim:

1. “Allah Meryem oğlu Mesih’in kendisidir.” diyenler kâfirdir.

2. “Allah üçün üçüncüsüdür.” diyenler de kâfirdir.

3. Onlar bu sözlerinden vazgeçmezlerse onlar için elim bir azap vardır. Çünkü bu durumda kâfirdirler. Kâfir de cehennemde ebedî kalacaktır.

İşte Allah böyle diyor. Sonra bazı ilahiyatçılar çıkıyor, “Hristiyanlar cennete girecek.” diyor. Yahu nasıl girecek? Allah onların kâfir olduğunu söylüyor. Onlara elim bir azabın dokunacağını söylüyor. Ayetler bu kadar açık karşımızda dururken, nasıl olur da bir insan, bilhassa bir ilahiyatçı, onların cennete gireceğini söyleyebilir? Bu, Kur’an’a iftira değil de nedir? Allah bu sözde âlimlerin şerrinden bu ümmeti muhafaza etsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu