Allah'ın İsimleri

El-Hafîz

Hafîz, koruyan ve muhafaza eden demektir. Cenab-ı Hak, El-Hafîz’dir. Bütün mahlukatını korur; musibetlerden ve belalardan onları muhafaza eder. Hayatın devamı ve bekası, O’nun El-Hafîz isminin tecellisiyledir. Bir an bu ismin tecellisi kesilse, alem yokluğa düşer; yıldızlar birbirine çarpar; hayat, ölüme; nizam, karışıklığa inkılab eder…

Demek, zerrelerden galaksilere kadar her bir varlık, bu ismin tecellisiyle muhafaza olur ve ancak bu ismin tecellisiyle varlığını devam ettirir. El-Hafîz isminin manasına bu genel bakıştan sonra, şimdi varlıklar üzerindeki tecellisini görelim ve Rabbimizin El-Hafîz ismini bir parça tefekkür edelim…

İşte bir anne çita ve yavruları. Çita yaklaşan bir tehlikeyi hissediyor. Ve onları fark eden bir aslan. Aslan harekete geçer geçmez çita da ileri atılıyor. Aslana doğru odaklanmış bir şekilde aslanın üzerine gidiyor. Yavrular korkulu bakışlarla olanları izliyor. Çita aslana iyice yaklaşıyor. Maksadı aslanın dikkatini kendi üzerine çekip onu yavrulardan uzaklaştırmak. Hayatını feda edecek bir tarzda aslanla mücadeleye girmiş. Ve tehlikeyi yavrularında uzaklaştırana kadar aslanı tahrik etmeye devam ediyor. Bu mücadele niçin… Yavrularını muhafaza etmek istiyor. Onların hayatını muhafaza yolunda kendini hayatını hiçe sayıyor… İşte bu çitanın yavrularına olan şefkati Rahim isminin; onları muhafaza etmeye çalışması da Hafîz isminin bir tecellisidir. Eğer bu isimler tecellisini ondan çekse, o hemen kaçacak, kendi hayatını düşünüp yavrularının hayatını hiçe sayacak. Lakin görüyorsunuz, El-Hafîz isminin tecellisi, onu, yavrularının hayatını muhafaza vazifesinde çalıştırıyor; adeta kendi hayatını hiçe saydırıyor…

Yavrusunu muhafaza etmek sadece bu çitaya mı mahsus. Elbette hayır. Dilerseniz yavrularını muhafaza eden diğer hayvanları izleyelim ve Rabbimizin onları nasıl muhafaza ettiğini görelim ve El Hafiz isminin tecellisini bu varlıklarda okuyalım.

Şimdi de atmosferimize bakalım: Atmosfer, Güneş’ten gelen zararlı ışınları süzer. Meteorların dünyamıza düşmesine büyük oranda mani olur. Dünyamızın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmanın önüne geçer. Daha bunlar gibi hayatın muhafazası için birçok vazifeler yapar. İşte bütün bunlar, El-Hafîz isminin bir tecellisidir. Atmosfer, bu ismin tecellisiyle hayatın muhafazasına çalışır…

Demek, hayatın muhafazasına çalışan her bir varlık, bu ismin tecellisine aynadır. O halde diyebiliriz ki: Hayatın devamı için çalışan su, toprak, hava, ateş ve diğer bütün eşya, El-Hafîz isminin tecellisine mazhardırlar ve vazifelerini bu ismin tecellisiyle görürler.

El-Hafîz isminin bir başka tecellisi de hayatlarının muhafazası için mahlukata cihazların verilmesidir. Mesela, bir çiçeğe dikenin takılması bu ismin tecellisiyledir. Çiçek bu sayede hayvanlar tarafından yenmemekte ve hayatını muhafaza etmektedir. Demek, çiçeklerin bütün dikenleri, duymasını bilene, Allah’ı “Ya Hafîz, ya Hafîz” diyerek zikretmektedir. Yine tüm meyve ve sebzelere bakalım. Onların üzerindeki kabuk ve elbiseleri de onların muhafazasını sağlamakta ve Allahın hafiz ismine parlak birer ayna olmaktadır.

Kamuflaj olup düşmanlarından kendilerini koruyan hayvanlar da bu ismin tecellisiyle o renge bürünürler ve düşmanlarından bu ismin tecellisiyle korunurlar… Yine bir keçiye boynuz verilmesi; cevizin bir kabuk ile korunması; kaplumbağanın kabuğu; kirpiye kendisini koruması için dikenlerin takılması hepsi El-Hafîz isminin tecellisiyledir. Çünkü bu azalar, bu varlıkları harici tehlikelerden korumakta ve hayatlarının muhafazasını sağlamaktadırlar. O halde diyebiliriz ki: Varlıkların hayatının devamını sağlamak için onlara takılan bütün cihazlar El-Hafîz isminin bir tecellisidir.

Hayvanların birbirine saldırmasını önlemek de bu ismin bir tecellisidir. Bu sayede bir ormanda hem aslan hem de ceylan yaşayabilmekte ve hiçbir varlığın nesli tükenmemektedir. Elbette bazen de zıtlar birbirine saldırır, bunda da Rabbimizin başka isimleri tecelli eder. Ancak bu saldırılar o nesli yok edecek ve kökünü kurutacak cinsten değildir. İşte saldırıların bu seviyeye gelmemesi ve Cenab-ı Hakkın nevleri muhafaza etmesi El-Hafîz isminin tecellisiyledir.

Sağlığımızı korumamıza yardım eden bütün ilaçlar da Şafi ismiyle beraber El-Hafîz isminin tecellisine mazhardır. Dedik ya, hayatın muhafazasına ve devamına hizmet eden her şey, bu ismin tecellisine mazhardır.

Yine insanın hafızası bu isme aynadır. Bu ismin tecellisiyle, mercimek büyüklüğünde bir yerde, insanın bütün tarihçe-i hayatı ve bütün bilgileri muhafaza edilir. Bu muhafaza, elbette El-Hafîz isminin tecellisiyledir.

Yine vücudumuza baktığımızda da bu ismin birçok tecellisini kendimizde görmekteyiz. Gözü göz kapağı ve kirpiklerle muhafaza, vücudu bir deri ile muhafaza, Beyni sağlam olan kafatası ile muhafaza ve vücutta kendini mikroplara ve dış etkenlere karşı kurulmuş olan savunma sistemi hep Rabbimizin Hafiz isminin birer tecellisidir.

El-Hafîz isminin bir başka tecellisi de her insanda hatta hayvanda olan kendini koruma isteğidir. Bizler kendimizi trenin önüne atmıyorsak, yüksek bir binanın çatısından atlamıyorsak, elektrik tellerini tutmayıp, bir tehlike gördüğümüzde sakınıyorsak, El-Hafîz isminin tecellisiyle bunları yapıyoruz. Bu isim tecellisini bir an üzerimizden çekse, hayatımızı hiçe sayar ve ölümümüze sebep olacak bir tehlikeye kendimizi atarız. Nitekim bu ismin tecellisinin çekildiği insanları köprüden atlarken, kendilerini bir trenin önüne atarken, ya da farklı bir yolla intihar ederken görmemiz de az değildir.

El-Hafîz isminin bir başka tecellisi de afetlerden muhafaza olmaktır. Mesela, bir yangın çıksa, bütün mahalle yanarken bir ev yanmasa, o ev El-Hafîz isminin tecellisine mazhar olmuştur… Ya da bir sel felaketi olsa, onlarca insan ölürken bazıları kurtulsa, o kişiler El-Hafîz ismine mazhar olmuştur… Yine şiddetli bir araba kazasında yara almadan kurtulan kişi, bu ismin tecellisiyle kurtulmuştur.

El-Hafîz isminin bir başka tecellisi de; çekirdeklerde, tohumlarda ve yumurtalarda varlıkların hayat programlarının saklanmasıdır. Mesela, bir elma çekirdeğini toprağa attığınızda, ondan bir elma ağacı çıkar. Demek, elma ağacının bütün plan ve programı çekirdeğinde kaydedilmiş ve onda saklanmıştır. İşte ağacın plan ve programının, çekirdeğinde muhafaza edilmesi, El-Hafîz isminin bir tecellisidir.

Yine hayvanların plan ve programlarının yumurta ve sperm denilen su damlacıklarında saklanması, bu ismin tecellisiyledir.

Bütün bunları yapan Rabbimiz, amellerimizi de kaydetmekte ve El-Hafîz isminin farklı bir tecellisini bizlere haber vermektedir.

İnsanın bu ismi şerife karşı vazifesi şudur: İnsan bu ismin tecellilerini alem aynalarında görmeli ve rabbini ya Hafiz ya Hafiz diye zikretmelidir.

Yine el Hafiz isminin kendindeki tecelillerini görüp şükür ve hamd vazifesini eda etmelidir.

Ayrıca, Allah-u Teala onu El-Hafîz isminin tecellisiyle muhafaza etmektedir; o da kalbini Allah’ın razı olmadığı şeylerden; azalarını günahlardan ve ahlakını, kötü ahlaktan muhafaza etmelidir. Bunu yaparsa, El-Hafîz ismiyle ahlaklanmış ve bu ismi şerifin tecellisine bilerek ayna olmuş olur.

Ya Rab, El-Hafîz isminin hürmetine bizleri insî ve cinnî şeytanların şerrinden muhafaza eyle! Bizleri nefsi emmarenin şerrinden muhafaza eyle! Dünyevi ve uhrevi musibetlerden muhafaza eyle! Kabir azabından, ahir zaman fitnelerinden ve bütün günahların şerlerinden muhafaza eyle. Amin…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu