Hadis Savunması

9. “Biz sana Kur’an’ı indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın!” (Nahl, 16/44)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki: Madem siz Kur’an’a uyuyorsunuz, o halde Nahl suresi 44. ayetin emrine de uymalısınız. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştur:وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ  Biz sana Zikri -yani Kur’an’ı- indirdik ki    لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْkendilerine indirileni insanlara açıklayasın!Manaya bir daha dikkat kesilelim:“Biz sana Kur’an’ı indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın!”Şimdi bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım:Ayet-i kerimenin başında şöyle buyrulmuş:  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ  Biz sana Zikri -yani Kur’an’ı- indirdik. Ayetin devamında, Kur’an’ın Peygamberimize indirilmesindeki bir hikmet zikredilir. Bu hikmet aynı zamanda, Peygamberimiz (asm)’ın bir vazifesidir. Bu vazife,  لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  Kendilerine indirileni insanlara açıklamaktır! Yani vazife; Kur’an’ı izah etmek, ayetlerini açıklamak ve marzıyyat-ı ilahiyeyi beyan etmektir.Bakın, ayet-i kerime şöyle demiyor: Biz Kur’an’ı indirdik, insanlar nasıl isterse öyle anlasın. Ayet böyle demiyor, şöyle diyor: “Habibim Kur’an’ı sen açıklayacaksın. Ayetleri açıklama vazifesi senindir. İnsanlar da senin açıklamana göre ayetleri anlayacaklar. Yoksa ayetlere kafalarına göre mana vermeyecekler. Senin izahını esas yapacaklar.” İşte ayet böyle diyor.Bu beyanlardan sonra, şimdi hadis inkarcılarına bir çift sözümüz var:

Hadis inkarcılarına diyoruz ki, siz: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorsunuz. Peki, Nahl suresinin 44. ayetini hiç okumuyor musunuz?.. Bu ayetin emriyle niçin amel etmiyorsunuz?.. Ayet-i kerime, Kur’an’ı açıklama vazifesini Peygamberimize vermiş ve bu vazifeyle Efendimizi vazifedar etmiş. Siz ise, Kur’an’ın tefsiri mahiyetindeki hadisleri inkar ediyorsunuz. Bu inkarınızla, Peygamberimizi Kur’an’ı açıklama vazifesinden azlediyorsunuz. Kur’an: “Ey Peygamber, Kur’an’ı insanlara açıkla. Vazifen budur.” derken, siz: “Yok, açıklayamaz. Ben dilediğim gibi anlarım. Peygamberin açıklamalarını da kabul etmem.” diyorsunuz. Şimdi siz, Kur’an’a mı uyuyorsunuz? Bu tavrınız, Kur’an’a uymak mıdır?.. Eğer biraz aklınız varsa, Kur’an’dan fersah fersah uzak olduğunuzu anlarsınız.

Sevgili kardeşlerim, bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde, hadis inkarcılarının çiğnedikleri 9. ayeti göstereceğiz. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah’a emanet olunuz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu