Ölüye Kur'an Okuma

5. Cenaze namazında Fatiha suresinin okunabilmesi ölüye Kur’an okunabileceğine delilidir

Bu dersimizde Hazreti Talha (r.a.)’dan mevsuk bir hadis nakledeceğiz. Hazreti Talha der ki:

— Abdullah İbni Abbas’ın arkasında bir cenaze namazı kıldım. O, Fatiha suresini okudu. Sonra da: “Onun sünnet olduğunu öğrenin diye böyle okudum.” dedi. (Buhârî, Cenâiz, 65; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 59; Tirmizî, Cenâiz, 39; Nesâî, Cenâiz, 77; İbni Şeybe, XI, 492)

İmam Tirmizî bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. (Tirmizî, 1022)

Bu hadisten anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz (a.s.m.) cenaze namazında Fatiha suresini okurmuş. Bu, sünnet-i müekkede şeklinde değil, arada bir okuması şeklindedir. Bu haberi bize sahabenin en büyük âlimlerinden olan İbni Abbas Hazretleri veriyor.

Hanefi mezhebinde de Fatiha suresi dua kastıyla cenaze namazında okunabilir. Hanefiler dua kastıyla okurlar, çünkü Hanefilere göre, cenaze namazı bir duadır ve bu namaz kıraat mahalli değildir. Bu sebeple Fatiha suresini dua kastıyla okurlar.

— Lakin dua kastıyla da olsa Fatiha suresi Kur’an’dan mıdır?

Evet, Kur’an’dandır. Dua kastı ile okunması Kur’an’dan olmasını nakzetmez.

Şimdi sorularımız şu:

— Cenaze namazı kime kılınır?

Ölüye kılınır.

— Peki, cenaze namazında Fatiha suresini okumak caiz mi?

İbni Abbas Hazretlerinin rivayetiyle caiz.

— Fatiha suresi Kur’an’dan mıdır?

Evet, Kur’an’dandır.

Öyleyse biz neyi konuşuyoruz? Bu tahlil bize ölülere Kur’an okunabileceğini ispat etmez mi? Elbette eder.

Eğer birisi şöyle dese:

— Ama cenaze namazındaki ölü daha gömülmemiştir. Diğer ölülerse gömülmüştür. Dolayısıyla aralarında bir fark vardır.

Onun bu sözüne karşı deriz ki:

— Henüz toprağa gömülmemiş ölü ile gömülmüş ölü arasında ne fark var? Birisi caizse diğeri de caizdir. Birincinin caiz olduğunu İbni Abbas’ın uygulamasıyla ve Fatiha okumaya, “Sünnettir.” demesiyle öğrendik. Bundan da ikincinin -yani gömülmüş olanlara Kur’an okumanın- caiz olduğu hükmünü kolayca çıkarabiliriz. Tabii azıcık aklımız ve birazcık ferasetimiz varsa!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu