İtikada Dair Muhtelif

Kâfir olarak öldüğü bilinen bir kimseye dua etmek caiz midir?

Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

“Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, akraba dahi olsa müşrikler için mağfiret etmek peygambere ve müminlere yakışmaz.” (Tevbe 113)

“Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Bu, onların Allah ve Resulü’nü inkâr ettiklerindendir.” (Tevbe 84)

“Onlar için ister bağışlama dile ister dileme! Yetmiş defa bağışlama dilesen de Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah ve Resulü’nü inkâr etmelerinden ötürüdür.” (Tevbe 80)

İmam Karafi şöyle der: “Kâfirin bağışlanması için dua etmek küfürdür. Zira Allah-u Teâlâ kâfirin ebedî cehennemde kalacağını bildirmiş ve bunu vaat etmiştir. Bu vaatten sonra kâfire dua eden sanki: ‘Ya Rabbi! Sen her ne kadar kâfire ebedî cehennemi vaat etmişsen de sen vaadinden dönersin; falan kâfiri affetsen daha iyi olur.’ demiş olur ki bu da küfürdür.

Ayrıca İmam Karafi’ye göre, bütün müminlerin bağışlanması için dua etmek de haramdır. Zira sahih hadislerde, Müslümanlardan günahkâr olanların cehenneme girecekleri ve günahları kadar yandıktan sonra cennete girecekleri bildirilmiştir.

Hanefiler ise bunu biraz ağır bulurlar ve derler ki: “Kâfir için dua etmek (Ölen kâfire, yoksa hayattaki bir kâfire hidayeti için dua etmek caizdir.) küfürdür. Lakin bütün Müslümanların affı için dua etmek haram değil, caizdir.”

İbn-i Abidin Hazretleri bu ihtilafın sebebini şöyle anlatıyor: “Allah’ın vaadinden dönmeyeceği muhakkaktır. Zira Kur’an’da tekrarla “Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez.” buyrulmuştur. Allah ise müminlere cenneti, kâfirlere de cehennemi vaat etmiştir. Bir kâfirin affını isteyen, Allah’a vaadinden dönmeyi isnat etmiş olacağından dolayı küfre girer.

Günahkâr Müslümanların cehenneme gireceğini bildirmek ise Allah’ın vaadi değil, vaîdidir; korkutmasıdır. Buradaki mesele şudur: Allah vaadinden dönmez. Bu, Kur’an’ın bildirmesiyle açıktır. Ama acaba vaîdinden, yani korkutma ve tehdidinden döner mi?

İmam Karafi ve ona tabi olanlara göre, Allah vaîdinden dahi dönmez; Hanefilere göre ise Allah’ın vaîdinden dönmesi caizdir.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu