Tefekkür Damlaları

Gecenin feyzi

Hz. Musa, Allahın emriyle, vahye mazhar olmak ve Tevrat’ı almak için Tur-i Sina’ya gitti. Bu hadise Kuran-ı Kerim’de şöyle beyan edilmiştir: “Biz Musa ile kırk gece vaatleştik.”

Ayette “kırk gece” tabiri geçmektedir. Bu kırk geceye, gündüzler de dahil olduğu halde, ayette yalnız gecenin zikredilmesi; gecenin kıymetine dikkat çekmek içindir.

Allah dostlarının, büyük bir nura ve tecelli sabahına erebilmeleri için; gecelerde çile doldurmaları gerekir. İlahi feyizler daha ziyade gece vakitlerinde bulunur. Ve bütün başarı sabahları, ızdırap gecelerinden sonra meydana çıkar.

İşte “kırk gece” ifadesi ile; gece ibadetinin, gündüz ibadetine üstünlüğü anlatılmak ve gecenin önemine dikkat çekilmek istenmiştir.

Ya rab! Geceden nasibimizi artır ve bizi gece senden gafil olanlardan eyleme. Âmin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu