Allah'ın İsimleri

Eş-Şehid

“Hangi işi yaparsan yap; Kur’an’dan ne okursan oku; ve ne işte çalışırsan çalış, siz ona daldığınızda şüphesiz biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde, ne de gökte, zerre kadar bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü de daha büyüğü de şüphesiz apaçık bir kitaptadır.” (Yunus 61)

Eş-Şehid: herşeye şahit olan; her şeyi hakkıyla gören ve bilen; isim ve sıfatlarıyla her zaman ve her mekânda hâzır ve nâzır olan demektir. Cenab-ı Hak, şehid’dir. Kullarının yaptığını görür. Her vakit onların her hallerine şahittir. Hiç bir varlık o’ndan gizlenemez.

Bu mana Kur’an’da şöyle beyan buyrulmuştur: “Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan daha az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.” (Mücadele 7)

Şehid ismi şerifi, Alim ve Habir isimlerine benzer. Aralarındaki ince fark şudur: İlim mutlak olarak nazara alındığında Allah Alimdir. İlim gayba izafe edildiğinde, yani Allah’ın, gaybı bildiğinden bahsedildiğinde Allah Habir’dir. İlim zahiri işlere izafe edildiğinde, yani Allah’ın, görünen eşyayı bildiğinden bahsedildiğindeyse Allah Şehiddir. Yani mesela, Allah beni bilmesiyle Alimdir; kalbimden geçenleri bilmesiyle Habirdir; zahiri işlerimi bilmesiyle de Şehit’tir.

Bu isimden insanın hissesi şudur: Allah tüm insanların her an, her saniye kalplerindeki niyete, akıllarından geçen her düşünceye şahittir. Öyleyse kişi her vakit Allah’ın her ameline şahit olduğunu; yaptıklarını gördüğünü ve bildiğini düşünmeli ve edebi takınmalıdır. Bir günahı işlerken insanların görmesinden ve bilmesinden rahatsız olan insan Allah’ın her haline her an şahit olduğunu unutmamalıdır.

Eş-Şehid isminin hakikatine ulaşan bazı veliler, kendilerini her an Allah’ın huzurunda hissettiklerinden dolayı, ayaklarını uzatarak uyumaktan dahi hayâ etmişler ve her hallerinde yüksek bir edep takınmışlardır. O halde insan aklını başına almalı ve dikkat etmeli. Her haline şahid olan bir zat olduğunu bilip ayılmalıdır.

Rabbimiz bizleri de bu ismin hakikatine ulaştırsın; sanki görüyormuş gibi ona kul olmayı her an onun şuhudunda olduğumuzu bilmeyi nasip eylesin. Aminn..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu