Arşa İstiva

14- Selefilerin İmam Ebû Yusuf’a attıkları iftira

Abdurrahman Bahadır

Bu dersimizde, Selefîlerin İmam Ebû Yusuf Hazretlerine attığı bir iftirayı çürüteceğiz. Selefîler diyor ki:

— İmam Ebû Yusuf, Bişr el-Merîsî’yi, Allah’ın Arş’a oturmasını inkâr ettiği için tövbe etmeye davet etmiştir.

Şimdi bu olayın aslını nakledelim de bu Selefîlerin ne kadar iftiracı olduğu anlaşılsın:

Bişr b. Velid el-Kindî, İmam Ebû Yusuf’a gelerek, “Sen bana kelamla uğraşmayı yasaklıyorsun. Hâlbuki Bişr el-Merîsî ve Ali el-Ahvel kelamla uğraşıyorlar.” dedi.

İmam Ebû Yusuf, “Onlar ne söylüyorlar?” diye sordu. Bişr b. Velid el-Kindî, “Onlar, ‘Allah her yerdedir.’ diyorlar.” dedi. Bu sefer İmam Ebû Yusuf, “Onları yanıma getir.” diye emretti.

Onları getirmek üzere gidenler bulundukları yere varınca Bişr el-Merîsî kalkıp gitmişti. Bundan dolayı sadece Ali el-Ahvel ile bir başka yaşlı kişiyi getiriyorlar. Ebû Yusuf yaşlı olana bakarak diyor ki: “Eğer sende bir parça edep görmemiş olsaydım senin canını yakardım.” Ebû Yusuf, edebinden dolayı onu hapse attırdı. Ali el-Ahvel’e ise sopa vurdurup etrafta teşhir ediyor. (Hafız Zehebî, el-Uluvv li’l Aliyyi’l-Azim, Ümmü’l-Kurra, sh. 181)

İşte olay bu… Bişr el-Merîsî ve Ali el-Ahvel ne diyorlardı. “Allah her yerdedir.” diyorlardı. İmam Ebû Yusuf’un itirazı onların bu sözünedir. Yani İmam Ebû Yusuf, Ali el-Ahvel’i, Allah’ın Arş’ta oturmasını inkâr ettiği için değil, Allah’a mekân atfettiği için cezalandırıyor. Eğer Ali el-Ahvel, “Allah Arş’tadır.” deseydi, ona yine mekân atfettiği İmam Ebû Yusuf onu yine cezalandıracaktı. İmam Ebû Yusuf, Ali el-Ahvel’i, “Allah her yerdedir.” dediği için cezalandırıyor. Selefîler bu olay üzerine şöyle diyor:

— Ali el-Ahvel, Allah’ın Arş’ta oturduğunu söyleseydi cezalandırılmazdı.

Arkadaşlar bu nasıl bir muhakeme, bu nasıl bir niyet okumadır!

— İmam Ebû Yusuf, Allah’a mekân atfettiği için cezalandırdığı kişiyi, “Allah Arş’tadır.” deseydi cezalandırmayacak mıydı?

Allah’a mekân atfettikten sonra, ha “Arş’tadır.” demişsin ha “Her yerdedir.” demişsin, ne fark eder? Buradaki kusur ve kabahat Allah’a mekân atfetmektir. Neresinin atfedildiğinin bir önemi var mı!

Bişr el-Merîsî, “A’lâ ve esfel olan Allah’ı tesbih ederim.” diyordu. Bu sözünden anlaşılıyor ki o, Allah’ın hem Arş’ın üstünde olduğuna hem de diğer yerlerde bulunduğuna inanıyordu. İmam Ebû Yusuf ise ne onun dediği gibi Allah’ın zatıyla her yerde olduğuna inanıyor ne de Selefîlerin dediği gibi Allah’ın Arş’ta olduğuna inanıyor. Onun itikadı Eh-i sünnet itikadıdır ki o da şudur:

Allah mekândan münezzehtir. Maddeden münezzehtir. Cisim olmaktan münezzehtir. Oturmaktan ve kalkmaktan, gelmekten ve gitmekten ve bunlar gibi beşerî bütün sıfatlardan münezzehtir.

Bundan önceki derslerimizde, Selefîlerin İmam-ı Azam Hazretlerine, İmam Malik’e ve Ahmed İbni Hanbel’e attıkları iftiralardan bahsetmiştik. Bu dersimizde de İmam Ebû Yusuf’a attıkları iftirayı gösterdik. Kardeşlerim bunların tek işi âlimlere iftira atmaktır. Onların hiç söylemedikleri sözleri, alakası olmayan olaylardan istinbat edip onlara nispet ederler. Niye bunu yaparlar çünkü sallanan ve ha yıkıldı ha yıkılacak bir itikada sahiptirler. Şöyle tutup bir sallasan yıkılacak. Dayanacak bir nokta arıyorlar bulamıyorlar. Eee ne yapacaklar? Artık o büyük imamların sözlerini çarpıtarak kendi davalarına delil yapmaya çalışıyorlar. İşlerine geldiği gibi konuşuyorlar.

Biz bu Selefîlere diyoruz ki: Bırakın böyle niyet okumayı! Bize İmam-ı Azam’ın, İmam Malik’in, İbni Hanbel’in, İmam Ebû Yusuf’un ve diğer Ehl-i sünnet âlimlerinin açık bir sözünü getirin. Bu âlimler onlarca kitap yazmış, hepsi ortada… Hadi gelin, binlerce sayfa içinde, bu âlimlerin açıkça “Allah göktedir.” dedikleri bir sözü bize gösterin.

— Niçin bunu yapamıyorlar?

— Niçin bize tek bir satır gösteremiyorlar? Çünkü alimlerin böyle bir sözü yok.

— Hiç mümkün müdür ki bu âlimler Allah’ın gökte olduğuna inanacaklar da bununla ilgili tek bir cümle yazmayacaklar. Bu mümkün müdür ya?

Aksini iddia ediyorlarsa, o hâlde haydi bize tek bir satır göstersinler. Eğer gösteremezlerse -ki asla gösteremezler- o halde diyoruz ki Allah’tan korkun. Bu ümmetin o büyük imamlarını kendinizdenmiş gibi göstererek iftira atmaktan artık vazgeçin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu