Hadis Sofrası

Sağdaki melek ve soldaki melek nasıl yazıyor?

Sol tarafındaki melek sağ taraftakinin emrindedir. İnsan bir iyilik işlediği vakit, hemen sağ taraftaki melek on sevap yazar. Fakat (hemen helallaşılmayan kul hakları hariç) bir günah işlendiğinde sağ taraftaki melek sol taraftaki meleğe- ki bu yazmak istediği halde- yazmayı bırak, altı saat bekle, belki pişman olur, Allah’a tevbe istiğfar eder; eğer tevbe ve istiğfar etmezse bir günah olarak yaz, diye söyler.

(Suyuti, Cem’u’l-Cevamı’ 6624 nolu hadis, ed-Dürri’l-Mensur, ilgili ayetlerin tefsiri, V, s. 47, Mısır, 1314; Ali el-Mutteki, Kenzu’l Ummal, 10192, 10212 nolu hadisler, Lakkani, Şerhu Cevhereti’t- Tevhid, Mısır, 1375/1955, s.210, Taberani).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu